header1
header2
header3
header4

Główną Platformą kontaktów z uczniami naszej szkoły  jest platforma Office 365. Wykorzystywane będą też inne komunikatory społeczne uzgodnione z nauczycielami i uczniami, np. Messenger, poczta elektroniczna, telefon.

 

Wobec tej niecodziennej dla nas wszystkich i trudnej sytuacji zwracamy się do was rodzice:

Przypilnujcie aby dziecko każdego dnia samodzielnie uczyło się, rozwiązywało zadania, czytało treści w podręczniku lub korzystało z zasobów Internetu, oglądało w telewizji programy edukacyjne, zgodnie z poleceniami nauczycieli.

 

Nie wyręczajcie dziecka w pracy, to musi być jego samodzielna praca, możecie je wspomóc, jednak nie róbcie zadań za nie.

 

Poza sytuacjami, gdy nauczyciel o określonej godzinie zbiera całą klasę na Platformie edukacyjnej czy innym komunikatorze społecznym, dziecko może pracować w dowolnym czasie, ustalcie z dzieckiem , kiedy będzie to najodpowiedniejszy czas. Proponujemy, aby to był czas godzin nauki szkolnej.

 

Przypilnujcie, aby czas pracy przy komputerze nie przekraczał 3 – 5 godzin. Wiele informacji dzieci mogą zdobyć z treści podręcznika, zeszytu ćwiczeń, encyklopedii, telewizji.

 

Przypomnijcie dziecku, że nauczyciele są do jego dyspozycji i można się kontaktować z nimi przez grupy Messenger, poprzez pocztę email, a także te komunikatory, które poszczególni nauczyciele podali do dyspozycji (nawet prywatny telefon, o ile udostępnili).

 

Przypomnijcie dziecku zasady bezpiecznej pracy w sieci. Ustalcie z nim zasady korzystania z innych stron niż związane z nauką. Sprawdzajcie jego aktywność w sieci poprzez przeglądanie historii otwieranych stron.

 

Przypomnijcie, że  ze względu na bezpieczne i higieniczne warunki pracy, należy robić przerwy w czasie pracy na komputerze np. 10 min co godzinę. Można w tym czasie wykonywać ćwiczenia zadane przez nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Ważne jest spożywanie posiłków w czasie przerw w nauce i picie płynów,  np. woda mineralna. Dziecko nie powinno spożywać napojów słodzonych.

 

Jeśli z komputera korzysta więcej niż jedno dziecko, zorganizujcie im pracę, przypomnijcie, że nie wszystkie lekcje muszą się odbywać w sieci i większość informacji znajduje się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.

 

Zachęćcie dziecko do ruchu na świeżym powietrzu i do aktywności fizycznej na własnym podwórku.