header1
header2
header3
header4

 

 

INFORMACJA OGÓLNA 

KARTKÓWKI SPRAWDZAJĄ ZNAJOMOŚĆ PISOWNI WYRAZU I SPRAWDZAJĄ CZY UCZEŃ ROZPOZNAJE WYRAZ  

TUTAJ ------>UCZEŃ PISZE WYRAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI (OKOŁO 10 WYRAZÓW)   NP.    PIŁKA ------> BALL   I PISZE WYRAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI (OK 4-6 WYRAZÓW)   NP.   BAWL - MISKA

KARTKÓWKI MOŻNA POPRAWIAĆ -----> UCZNIOWIE INFORMOWANI SĄ O TYM PRZED KARTKÓWKĄ I PO KARTKÓWCE --------> BARDZO ZACHĘCAM DO POPRAWY OCEN MAŁO ZADAWALAJĄCYCH 

TUTAJ **********UCZNIOWIE O KARTKÓWCE I SPRAWDZIANIE INFORMOWANI SĄ MINIMUM TYDZIEŃ PRZED KARTKÓWĄ I SPRAWDZIANEM 

ZACHĘCAM DO WYKONYWANIA ZADAŃ DODATKOWYCH ---------->KART OBRAZKOWYCH Z UNITÓW  I PISANIA WŁASNYCH ZDAŃ Z GRAMATYKI Z UNITÓW 

 

 

 

 

unit 5

day (dej)- dzień

What's the time? - która jest godzina?

It's - To jest 

At - o 

half past - 30 po

half (haf)- 30 

past- po

 

TIME (CZAS) - GODZINY 

 

DO PEŁNYCH GODZIN UŻYWAMY "o' clock".  PEŁNE GODZINY - OD 1 DO 12. 

one o'clock - 1 

two o'clock-2 

three o'clock-3

four o'clock-4

five o'clock-5

six o'clock-6

seven o'clock-7

eight o'clock-8

nine o'clock-9

ten o'clock-10

eleven o'clock-11

twelve o'clock-12 

 

DO 30 PO UŻYWAMY "half past"

Half past one-1.30

Half past two- 2.30

half past three-3.30

half past four- 4.30

half past five-5.50

half past six- 6.30

half past seven- 7.30

half past eight-8.30

half past nine-9.30

half past ten-10.30

half past eleven- 11.30

half past twelve-12.30

VOCABULARY 

 

get up (get ap) -wstawać 

go to school (gouł tu skul) - iść do szkoły

go home (gouł houm)- iść do domu

go to bed (gouł to bed)- iść do łużka

have breakfast (haw brekfest)- jeść/mieć śniadanie

have lunch (haw lancz)- jeść/mieć drugie śniadanie/obiad 

have supper (haw sape)- jeść/mieć kolację 

have a shower (haw a szałe)- brać/mieć prysznic

play (plej)- grać/bawić się

work (łork)- pracować

 

NEW English Adventure 3

 

 

unit 3 I'M DANCING 

Vocabulary (słownictwo)

dancing (den sin)- tańczenie 

jumping (dzam pin)- skakanie

running (ra nin) - bieganie 

singing (syń in) - śpiewanie

talking (to kiń) -mówienie

walking (ło kiń) - chodzenie

juggling (dza gliń)- żąglowanie 

swimming (sły miń)- pływanie

drawing (dro łiń) - rysowanie

writing (raj tiń) - pisanie

reading (ri diń)- czytanie

 

 

cup (kap)- filiżanka

bowl (bołl) - miska

chair (czee)- krzesło

wardrobe (łor droub) - szafa

plate (plejt)- talerz

spoon (spuun)- łyżka

sofa (sou fa) - sofa/kanapa

 

 

 

Grammmar   (gramatyka)/ wyrażanie, które należy znać 

 

I'm + czynność + ing     np.   I'm talking.     I'm walking.    I'm singing.      

I'm + czynność + ing   -------->  ja mówię,    ja chodzę ,   ja śpiewam  

 

He's + czynność   + ing   np. He's swimming.   He's writing.   He's reading.  

He's + czynność + ing  ------------>  On pływa,   on pisze,    on czyta 

 

 

She's + czynność + ing    np.   She's running.  She's drawing.   She's jumping.

She's + czynność + ing   -----------> Ona biega,   ona rysuje,   ona biega 

 

It's + czynność + ing     np.      It's flying.    It's dancing.   It's juggling. 

It's + czynność + ing    ----------> To lata,  to tańczy,   to żągluje 

 

 

Are you  + czynność +ing ?   np.   Are you dancing?   Are you reading?

Are you + czynność +ing?    ----------> Czy Ty tańczysz?   Czy Ty czytasz?

 

TUTAJ      ----------------------->   She is = She's     He is = He's      It is =  It's   (APOSTROF  (')  OZNACZA SKRÓT   I NIE ZMIENIA ZNACZENIA WYRAZU)

 

BARDZO WAŻNE 

I  -   ja

You-  ty 

She - ona 

He - on 

It - to 

 

 

 

 

unit 1 I'M HAPPY

Vocabulary (słownictwo)

happy (hapi)- szczęśliwy

sad- smutny

scared (skjerd)- przestraszony

tired (tajerd)- zmęczony 

worried (łorid)- zmartwiony 

angry (angri)- zły

hungry (hangri)- głodny

thirsty (fersti)- spragniony 

 

Grammar (gramatyka)

 

I'm ....(słówko emocja)....- ja jestem   .......

I'm angry.  

I'm hungry.

I'm tired. 

 

I'm not ..... (słówko emocja)....-  ja nie jestem ........

I'm not sad. 

I'm not happy.

I'm not worried. 

 

 

She's ......(słówko emocja)....- Ona jest ........

He's ......(słówko emocja)..... On jest .......

 

She's thirsty. 

She's scared. 

He's tired.

He's worried. 

 

Who's .....(słówko emocja)...?-  Kto jest .........?

Who's angry?  Ania's angry. She's angry. 

Who's happy? Tomek's happy. He's happy?

Who's worried? I'm worried. 

 

 

Are you .....(emocja).....?- Czy Ty jesteś.......?

Are you sad? Yes, I'm sad. 

Are you tired? Yes, I'm tired. 

Are you worried? No, I'm not worried.

Are you angry? No, I'm not angry. 

 

Is she....(emocja)....? - Czy Ona jest ........?

Is he ....(emocja)....?- Czy On jest........?

Is she happy? Yes, she's happy.

Is she sad? Yes, she's sad. 

Is she worried? No, she's angry.

Is she tired? No, she's scared.

 

Is he scared? Yes, he's scared.

Is he hungry? Yes, he's hungry.

Is he thirsty? Yes, he's thirsty. 

Is he angry? No, he's sad.

Is he tired?  No, he's worried. 

 

 

 

Numbers

1- One (łan)

2- Two (tu)

3- Three (fri)

4- Four (fou)

5- Five (fajw)

6- Six (syks)

7- Seven (sewen)

8- Eight (ejt)

9- Nine (najn)

10- Ten (ten)

11- Eleven (ilewyn)

12- Twelve (tłelw)

13- Thirteen (fertiin)

14- Fourteen (fortiin)

15- Fifteen (fiftiin)

16- Sixteen (sykstiin)

17- Seventeen (sewentiin)

18- Eighteen (ejtiin)

19- Nineteen (najntiin)

20- Twenty (tłenti)

Days of the week

Monday (mandej) – Poniedziałek

Tuesday(Tjujsdej) – Wtorek

Wednesday (łensdej) – Środa

Thursday (fersdej) – Czwartek

Friday (frajdej)- Piątek

Saturday (saturdej)- Sobota

Sunday (sandej) – Niedziela

Colours
blue (blu) - niebieski
brown (brałn)- brązowy
green (grin)- zielony
grey (grej)- szary
orange (orendz)-pomarańczowy
pink - różowy
purple (perpl)- fioletowy
red- czerwony
white (łajt) - biały
yellow (jeloł)- żółty
black (blak) - czarny
Numbers (1-100):
1-one
2-two
3-three
4-four
5-five
6-six
7-seven
8-eight
9-nine
10-ten
11-eleven
12-twelve
13-thirteen
14-fourteen
15-fifteen
16-sixteen
17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
20-twenty
21-twenty-one
22 -twenty-two
23-twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty
31 thirty-one
32 thirty-two
33 thirty-three
34 thirty-four
35 thirty-five
36 thirty- six
37 thirty-seven
38 thirty-eight
39 thirty- nine
40 forty
41 forty- one
42 forty-two
43 forty-three
44 forty-four
45 forty-five
46 forty-six
47 forty-seven
48 forty-eight
49 forty-nine
50 fifty
51 fifty-one
52 fifty-two
53 fifty-three
54 fifty- four
55 fifty-five
56 fifty-six
57 fifty-seven
58 fifty-eight
59 fifty-nine
60 sixty
61 sixty- one
62 sixty- two
63 sixty- three
64 sixty- four
65 sixty-five
66 sixty-six
67 sixty-seven
68 sixty- eight
69 sixty-nine
70 seventy
71 seventy-one
72 seventy-two
73 seventy-three
74 seventy- four
75 seventy-five
76 seventy- six
77 seventy-seven
78 seventy-eight
79 seventy-nine
80 eighty
81eighty-one
82 eighty-two
83 eighty-three
84 eighty-four
85 eighty-five
86 eighty-six
87 eighty-seven
88 eighty-eight
89 eighty-nine
90 ninety
91 ninety-one
92 ninety-two
93 ninety-three
94 ninety-four
95 ninety-five
96 ninety- six
97 ninety-seven
98 ninety-eight
99 ninety-nine
100 one hundred
 
The Alphabet (wymowa w nawiasach):
A (ej), B (bi) , C (ci), D (di), E (i), F (ef), G (dzi), H (ejdz), I (aj), J (dzej), K (kej), L (el), M (em), N (en), O (ou), P (pi), Q (kju), R (ar), S (es), T (ti), U (ju), V (wi), W (dabl ju),
X (eks), Y (łaj), Z (zet).

Seasons

Spring – wiosna summer (samer)- lato autumn (atum)- jesień winter (łinter) – zima

Months

January (dzanueri) – styczeń

February (februeri)- luty

March (marcz) – marzec

April (ejpril)- kwiecień

May (mej)- maj

June (dzun) – czerwiec

July (dzulaj)- lipiec

August (ogust)- sierpień

September – wrzesień

October (oktobe) – październik

November (nowebe) – listopad

December (disembe) – grudzień

Body

Arm – ręka

Ear (ie) – ucho

Eye (aj) –oko

Finger –palec u dłoni

Foot (fut)- stopa

Feet (fit)- stopy

Hair (her)- włosy

Hand (hend)- dłoń

Head (hed) – głowa

Leg – noga

Mouth (maut) – usta

Neck (nek) – szyja

Nose (nołz) – nos

Toe (toł)- palec u stopy

Clothes

Hat – czapka

t-shirt (tiszert) –koszulka

shirt (szert)- koszula

sandals – sandały

shoes (szuz) – buty

shorts (szorts) – spodenki

skirt (skert) – spódnica

socks (soks) – skarpetki

sweater (słete) – sweter

Personal pronoun (osoby)

I – ja You- Ty She- ona He- on It- ono we- my you-wy They-oni

 

To be (być) zdania twierdzace (orzekające)

I am – ja jestem

You are – Ty jesteś

She is – Ona jest

He is – On jest

It is – Ono jest

We are – My jesteśmy

You are - Wy jesteście

They are- Oni są

Time (czas)

What’s the time?-która jest godzina?

What time is it?- która jest godzina?

 

Do pełnych godzin używamy wyrażenia “o’clock”.

Zazwyczaj w języku angielskim stosuje się godziny od 1 do 12. Nie używa się określeń typu 13,14, 15,16,17, 18,19, 20,21, 22 lub 23.

1.00- It’s one o’clock

2.00-It’s two o’clock

3.00- It’s three o’clock

4.00- It’s four o’clock

5.00- It’s five o’clock

6.00- It’s six o’clock

7.00- It’s seven o’clock

8.00- It’s eight o’clock

9.00- It’s nine o’clock

10.00- It’s ten o’clock

11.00- It’s eleven o’clock

12.00- It’s twelve o’clock

Zdjęcie galerii

20161027_140715.jpg
lipiec 2020
ponwtośroczwpiąsobnie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031