header1
header2
header3
header4

WYMAGANIA EDUKACYJNE

na poszczególne oceny:

 

Przedszkole

Klasa I

Klasa II

Klasa III

J. angielski

Muzyka

Historia

Matematyka

W - f

Przyroda

J. polski

Religia

Informatyka

Technika

Plastyka

Chemia

Geografia