header1
header2
header3
header4

 

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla 5 latków

 

 Unit 1

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, podaje swoje imię, zadaje pytanie o imię, podaje swój wiek, zadaje pytanie o wiek, nazywa liczby od 1 do 10, liczy po angielsku do dziesięciu, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, zazwyczaj podaje swoje imię i zadaje pytanie o imię, zazwyczaj podaje swój wiek i zadaje pytanie o wiek, niekiedy zapomina nazwy liczby od 1 do 10, liczy po angielsku do dziesięciu z nieznacznymi błędami, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, podaje swoje imię i zadaje pytanie o imię z pomocą nauczyciela, podaje swój wiek i zadaje pytanie o wiek z pomocą nauczyciela, czasami zapomina nazwy liczby od 1 do 10, liczy po angielsku do dziesięciu z błędami, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki dzięki obrazkom i pomocy nauczyciela, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

 Unit 2

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach, zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy emocji i stanów, nazywa po angielsku emocje i stany, zadaje pytanie o samopoczucie, odpowiada na pytanie o samopoczucie, opisuje swoje samopoczucie, rozumie angielskie nazwy dni tygodnia, nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje zazwyczaj nazwy emocji i stanów, nazywa po angielsku emocje i stany z niewielkimi błędami, w większości sytuacji zadaje pytanie o samopoczucie i odpowiada na pytanie o samopoczucie, stara się opisywać swoje samopoczucie, bardzo rzadko nie rozumie angielskich pojedynczych nazw dni tygodnia, nazywa po angielsku z nielicznymi błędami kolejne dni tygodnia, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

 

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, niejednokrotnie z trudnością rozpoznaje nazwy emocji i stanów, z pomocą nauczyciela nazywa po angielsku emocje i stany oraz zadaje pytanie o samopoczucie i odpowiada na pytanie o samopoczucie, próbuje opisywać swoje samopoczucie, rozumie nie wszystkie angielskie nazwy dni tygodnia, z pomocą nauczyciela nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazków, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

 

 Unit 4

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy kolorów, nazywa kolory po angielsku, mówi, jakiego koloru jest dany przedmiot, pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, rozumie pytanie o swój ulubiony kolor, mówi, jaki jest jego lubiony kolor, opisuje po angielsku pogodę za oknem, nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje prawie wszystkie nazwy kolorów, nazywa większość kolorów po angielsku, z niewielkimi błędami mówi, jakiego koloru jest dany przedmiot i pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, zazwyczaj rozumie pytanie o swój ulubiony kolor, i potrafi powiedzieć, jaki jest jego lubiony kolor, jedynie czasami ma trudności w opisywaniu po angielsku pogody za oknem i nazywaniu po angielsku kolejnych dni tygodnia, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

 

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje nazwy części kolorów, nazywa niektóre kolory po angielsku, próbuje z pomocą nauczyciela mówić, jakiego koloru jest dany przedmiot i pytać, jakiego koloru jest dany przedmiot, czasami rozumie pytanie o swój ulubiony kolor i czasami mówi, jaki jest jego lubiony kolor, z pomocą nauczyciela opisuje po angielsku pogodę za oknem i nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazka, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

Unit 5

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy elementów ubioru, nazywa elementy ubioru po angielsku, mówi, jakiego koloru jest dane ubranie, pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, rozumie pytanie o kolor swojego ubrania, mówi, jakie ubranie posiada, mówi, ile ubrań danego typu posiada, nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia, opisuje pogodę za oknem, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, zazwyczaj rozpoznaje nazwy elementów ubioru, nazywa większość elementów ubioru po angielsku, z nielicznymi błędami mówi, jakiego koloru jest dane ubranie i pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, zazwyczaj rozumie pytanie o kolor swojego ubrania i mówi, jakie ubranie posiada oraz mówi, ile ubrań danego typu posiada, niejednokrotnie poprawnie nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia i opisuje pogodę za oknem, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

 

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje część nazw elementów ubioru, czasami nazywa elementy ubioru po angielsku, z pomocą nauczyciela mówi, jakiego koloru jest dane ubranie i pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, niejednokrotnie nie rozumie pytanie o kolor swojego ubrania, z pomocą nauczyciela mówi, jakie ubranie posiada i mówi, ile ubrań danego typu posiada, w części sytuacji nazywa po angielsku kolejne dni tygodnia i opisuje pogodę za oknem, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazków, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

Unit 6

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy części ciała, nazywa części ciała, wskazuje i nazywa części ciała, pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, mówi, ile danych części ciała ma, nazywa niektóre miesiące, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, zazwyczaj rozpoznaje nazwy części ciała, niejednokrotnie właściwie nazywa części ciała, poprawnie wskazuje i nazywa większość części ciała, w większości sytuacji pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, zazwyczaj mówi, ile danych części ciała ma, nazywa niektóre miesiące, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

 

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje niektóre nazwy części ciała, czasami nazywa części ciała, niekiedy ze znacznymi błędami wskazuje i nazywa części ciała, z pomocą nauczyciela pyta, jakiego koloru jest dany przedmiot, czasami mówi, ile danych części ciała ma, z pomocą nauczyciela nazywa niektóre miesiące, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazka, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

Unit 7

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy członków rodziny, wskazuje i nazywa członków rodziny, opisuje swoją rodzinę, mówi, ilu członków liczy jego rodzina,  mówi, jak się czuje dany członek rodziny, nazywa miesiące, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje większość nazw członków rodziny, zazwyczaj wskazuje i nazywa członków rodziny, z nielicznymi błędami opisuje swoją rodzinę, zazwyczaj mówi, ilu członków liczy jego rodzina, w większości sytuacji mówi, jak się czuje dany członek rodziny, z niewielkimi błędami nazywa miesiące, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się  śpiewać angielskie piosenki.

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, czasami nie rozpoznaje nazw członków rodziny, wskazuje i nazywa część członków rodziny, z pomocą nauczyciela opisuje swoją rodzinę i mówi, ilu członków liczy jego rodzina, w części sytuacji mówi, jak się czuje dany członek rodziny, z trudnością nazywa część miesięcy, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazka, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

Unit 8

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

Reaguje na polecenia nauczyciela, dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, uczestniczy w grach i zabawach,  zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, starannie wykonuje zadania na kartach pracy,  kończy rozpoczętą pracę, rozumie angielskie polecenia i pytania, rozpoznaje nazwy zwierząt gospodarskich, wskazuje i nazywa zwierzęta gospodarskie, pyta, jakiego gatunku jest wskazane zwierzę, pyta, czy wskazane zwierzę należy do danego gatunku, rozumie sens usłyszanej historyjki, śpiewa angielskie piosenki.

Zawsze dobrze:

Zazwyczaj reaguje na polecenia nauczyciela, jedynie w pojedynczych sytuacjach nie dostosowuje się do zasad obowiązujących w klasie, zwykle uczestniczy w grach i zabawach, podczas większości zadań zgodnie współpracuje z innymi dziećmi, zazwyczaj potrafi pracować samodzielnie i potrafi się skoncentrować, stara się wykonywać zadania na kartach pracy starannie, w większości sytuacji kończy rozpoczętą pracę, rozumie większość angielskich poleceń i pytań, zazwyczaj rozpoznaje nazwy zwierząt gospodarskich, w większości sytuacji wskazuje i nazywa zwierzęta gospodarskie, z nielicznymi błędami pyta, jakiego gatunku jest wskazane zwierzę, zazwyczaj pyta, czy wskazane zwierzę należy do danego gatunku, rozumie ogólny sens usłyszanej historyjki, stara się śpiewać angielskie piosenki.

Czasami niezbyt dobrze:

Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, zapomina o zasadach obowiązujących w klasie, nie zawsze uczestniczy w grach i zabawach, czasami nie potrafi zgodnie współpracować z innymi dziećmi, czasami nie potrafi pracować samodzielnie i nie potrafi się skoncentrować, wykonuje zadania na kartach pracy mało starannie, niejednokrotnie nie kończy rozpoczętej pracy, rozumie część angielskich poleceń i pytań, rozpoznaje część nazw zwierząt gospodarskich, czasami wskazuje i nazywa zwierzęta gospodarskie, z pomocą nauczyciela pyta, jakiego gatunku jest wskazane zwierzę, z licznymi błędami pyta, czy wskazane zwierzę należy do danego gatunku, rozumie sens usłyszanej historyjki z pomocą obrazka, próbuje śpiewać angielskie piosenki.

 

 

 

 

 

 

 

 

wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy zero

podręcznik: new english adventure starter 

NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER

HELLO

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: What’s this?

 • Rozumie słowa: yes, no, right, left.

 • Wita się i przedstawia: Hello, I’m … .

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Śpiewa piosenki.

 • Wskazuje i samodzielnie nazywa kolory.

 • Potrafi się samodzielnie pożegnać: Goodbye!

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 • Zna formy powitania i przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I’m … .

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia stosowane w klasie: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!

 • Rozumie pytania: What’s this?

 • Rozumie słowa: yes, no, right, left.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenki.

 • W większości poprawnie potrafi wskazać kolory wymienione przez nauczyciela.

 • Zna formę pożegnania: Goodbye. Odpowiada na pożegnanie.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, np. Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!

 • nazywa kolory;

 • recytuje rymowankę i śpiewa piosenki;

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenki i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 1 MY BODY

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa części ciała.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Zna liczebniki 1–5 „na wyrywki”.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: What colour? Who’s this? How many? Who am I?

 • Rozumie słowa: right, left.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje i nazywa części ciała.

 • Rysuje plakat, jak bezpiecznie przejść przez ulicę i opisuje go.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 

 

 • Wskazuje części ciała, zgodnie
  z usłyszanymi nazwami:
  body, feet, hands, head.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy części ciała.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Rozumie liczebniki w przedziale 1–5.

 • Wymienia liczebniki w kolejności od 1 do 5.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: clap your hands, move your body, touch your head.

 • Rozumie pytania: What colour? Who’s this? How many? Who am I?

 • Rozumie słowa: right, left.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje i nazywa wybrane części ciała.

 • Rysuje plakat, jak bezpiecznie przejść przez ulicę i z pomocą nauczyciela opisuje go

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: clap your hands, move your body, touch your head;

 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu – części ciała, słowa right i left, zna liczby 1-5;

 • recytuje rymowankę (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-5 (edukacja matematyczna);

 • wie, jak zachować się na przejściu dla pieszych (edukacja społeczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna);

 

UNIT 2 MY FAMILY

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa członków rodziny: This is my (mum).

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: How many?, Who’s this?, What colour?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje pary dużych i małych przedmiotów lub osób i opisuje je.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 

 • Wskazuje członków rodziny: mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, friend.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy członków rodziny.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: jump, run, turn around.

 • Rozumie pytania: How many?, Who’s this?, What colour?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje pary dużych i małych przedmiotów lub osób i z pomocą nauczyciela opisuje je.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: jump, run, turn around;

 • nazywa osoby w najbliższym otoczeniu – członków rodziny oraz nazywa czynności, zna liczby 1-5;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-5 (edukacja matematyczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • porównuje wzrost i wielkość (edukacja matematyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 3 MY CLASSROOM

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa przedmioty w klasie.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: What’s this?, What colour is it?, How many?, Who’s this?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Samodzielnie opisuje przedmioty
  w klasie.

 • Rysuje klasę marzeń i opisuje ją.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 

 • Wskazuje przedmioty w klasie: chair, pen, pencil, table, bag, book, crayon, rubber, board, car pet, desk.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy przedmiotów
  w klasie.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: pick up a (pen), point to a (chair).

 • Rozumie pytania: What’s this?, What colour is it?, How many?, Who’s this?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Z pomocą nauczyciela opisuje przedmioty w klasie.

 • Rysuje klasę marzeń i z pomocą nauczyciela opisuje ją.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: pick up a (pen), point to a (chair);

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – przybory szkolne, zna przymiotniki big i small, zna liczby 1-5;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-5 (edukacja matematyczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • poznaje różnice między klasa szkolną a przedszkolną (edukacja społeczna)

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 4 ANIMALS

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa zwierzęta.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: Who are these?, How many?, What’s this?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Zna kolory: black, white.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Samodzielnie opisuje zwierzęta.

 • Rysuje szczęśliwe zwierzęta domowe i samodzielnie je opisuje.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 • Wskazuje zwierzęta: dog, bird, cat, horse, rabbit, fish, hamster, tortoise.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy zwierząt.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Rozumie liczebniki 1–10.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozumie pytania: Who are these?, How many?, What’s this?

 • Posługuje się słowami: big, small.

 • Zna kolory: black, white.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Z pomocą nauczyciela opisuje zwierzęta.

 • Rysuje szczęśliwe zwierzęta domowe i z pomocą nauczyciela opisuje je.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – zwierzęta, zna liczby 1-10 oraz kolory black i white;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-10 (edukacja matematyczna);

 • poznaje zwierzęta domowe, ich pożywienie
  i domki (edukacja przyrodnicza);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 5 THE SEA

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa zwierzęta i obiekty morskie.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: What’s this? What colour is the (fish)? Is it a (shell)? What is it? Who/What are they? Is it happy or sad? Is it big? How many?

 • Posługuje się słowami: big, small, happy, sad.

 • Zna kolory: brown, grey, orange, purple.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Samodzielnie opisuje zwierzęta i obiekty morskie.

 • Rysuje plakat przedstawiający różnicę miedzy czystym a zanieczyszczonym środowiskiem i opisuje go.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 • Wskazuje zwierzęta i obiekty morskie: fish, octopus, starfish, seahorse, crab, shell, turtle.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre wyrazy nazywające zwierzęta morskie.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: touch, point.

 • Rozumie pytania: What’s this? What colour is the (fish)? Is it a (shell)? What is it? Who/What are they? Is it happy or sad? Is it big? How many?

 • Posługuje się słowami: big, small, happy, sad.

 • Zna kolory: brown, grey, orange, purple.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Z pomocą nauczyciela opisuje zwierzęta i obiekty morskie.

 • Rysuje plakat przedstawiający różnicę między czystym a zanieczyszczonym środowiskiem i z pomocą nauczyciela opisuje go.

 

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: touch, point.

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – zwierzęta morskie, zna nazwy kolorów, zna liczby 1-10 oraz przymiotniki big, small, happy, sad;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-10 (edukacja matematyczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • poznaje zwierzęta i obiekty morskie edukacja przyrodnicza);

 • uczy się o czystości plaż i mórz (edukacja przyrodnicza);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 6 THE TOYS

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa zabawki.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: Is it a (ball)? What have you got? How many?

 • Rozumie wyrażenie: I’ve got a (car).

 • Posługuje się słowami: big, small, old, new.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Samodzielnie opisuje zabawki.

 • Rysuje stare i nowe zabawki i opisuje je.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 

 • Wskazuje zabawki: ball, boat, doll, teddy bear, car, kite, yo-yo, train.

 • Powtarza słowa naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy zabawek.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: find the (train).

 • Rozumie pytania: Is it a (ball)? What have you got? How many?

 • Rozumie wyrażenie: I’ve got a (car).

 • Posługuje się słowami: big, small, old, new.

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Z pomocą nauczyciela opisuje zabawki.

 • Rysuje stare i nowe zabawki i z pomocą nauczyciela opisuje je.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: find the (train).

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – zabawki, przymiotniki big, small, old, new, zna liczby 1-10;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-10 (edukacja matematyczna);

 • poznaje zabawki współczesne i z przeszłości (edukacja społeczna);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 7 FOOD

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa produkty spożywcze.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: How many? What are these? Do you like (apples)? What colour? What’s this?

 • Rozmawia z kolegą o jedzeniu, posługuje się wyrażeniami: Yum, Yuck, I like/don’t like (eggs).

 • Rozumie wyrażenia: I like/don’t like (milk).

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje plakat o zdrowym jedzeniu i opisuje go.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 • Wskazuje produkty spożywcze: cakes, cheese, chicken, milk, apples, bananas, oranges, pears.

 • Powtarza słowa, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy produktów spożywczych.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 5.

 • Rozumie pytania: How many? What are these? Do you like (apples)? What colour? What’s this?

 • Rozmawia z kolegą o jedzeniu, posługuje się wyrażeniami: Yum, Yuck, I like/don’t like (eggs).

 • Rozumie wyrażenia: I like/don’t like (milk).

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje plakat o zdrowym jedzeniu i przy pomocy nauczyciela opisuje go.

 

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – produkty spożywcze;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-5 (edukacja matematyczna);

 • poznaje zdrowe jedzenie (edukacja przyrodnicza);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

UNIT 8 MY HOLIDAY

 

Uczeń zawsze bardzo dobrze:

 • Nazywa słowa związane z wakacjami.

 • Samodzielnie recytuje rymowankę.

 • Samodzielnie śpiewa piosenkę.

 • Posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia.

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania: What is it? What colour? How many?

 • Rozumie wyrażenia: I’ve got a (ball), I like/don’t like (oranges).

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje plakat przedstawiający kurort wakacyjny w Polsce i opisuje go.

 • Rysuje siebie, swoją rodzinę na wakacjach oraz przedmioty, które chciałby zabrać i opisuje je.

 

Uczeń zawsze dobrze:

 

 • Wskazuje: beach, sandcastle, sea, lake, mountains.

 • Powtarza słowa naśladując wymowę nauczyciela.

 • Zna niektóre nazwy związane
  z wakacjami.

 • Powtarza rymowankę, naśladując wymowę nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

 • Częściowo posługuje się liczebnikami w zakresie od 1 do 10.

 • Rozpoznaje i poprawnie reaguje na niektóre polecenia: jump, swim in the sea, play on the beach, sit down.

 • Rozumie pytania: What is it? What colour? How many?

 • Rozumie wyrażenia: I’ve got a (ball),
  I like/don’t like (oranges).

 • Przykleja odpowiednie naklejki.

 • Rysuje plakat przedstawiający kurort wakacyjny w Polsce i z pomocą nauczyciela opisuje go.

 • Rysuje siebie, swoją rodzinę na wakacjach oraz przedmioty, które chciałby zabrać i z pomocą nauczyciela opisuje je.

 

Uczeń czasami niezbyt dobrze:

 

 

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje: jump, swim in the sea, play on the beach, sit down.

 • nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu – słowa związane z wakacjami;

 • recytuje rymowanki (lekcja 1) i śpiewa piosenkę (lekcja 3);

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami (lekcja 4);

 • stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego.

 • śpiewa piosenkę i recytuje rymowankę (edukacja muzyczna);

 • posługuje się liczbami 1-10 (edukacja matematyczna);

 • uczy się krajobrazie (edukacja przyrodnicza);

 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie (edukacja plastyczna);

 • współpracuje z innymi (edukacja społeczna).

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla I klasy Szkoły Podstawowej 

Podręcznik: New English Adventure 1

 

Napisane na podstawie  „Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych”  wydawnictwa Pearson 

Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia większości kryteriów na ocenę dopuszczającą. Nie opanował podstawowej wiedzy (podstawa programowa) i nie potrafi wykonać zadań o niskim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację nauki języka angielskiego.

Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad program nauczania klasy I.

Unit: Hello  

Ocena dopuszczająca 

Zna i używa kilka podstawowych słów z zakresu: przybory szkolne (bag, book, pencil, pen, rubber, crayon, pencil case, ruler),  zwroty na powitanie i pożegnanie (hello, goodbye) oraz kolory (blue, green, red, yellow). Sporadycznie  stosuje strukturę gramatyczną (I’m). Popełnia liczne błędy (zadania: połącz, pokoloruj, zakreśl) i  zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (wymowa, nazywanie przedmiotów, kolorów, wykonywanie prostych poleceń). Bez pomocy nauczyciela  nie jest  w stanie opanować minimum umiejętności  na ocenę dostateczną: naśladowanie, odczytywanie (na podstawie obrazka), wykonywanie zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu przybory szkolne (bag, book, pencil, pen, rubber, crayon, pencil case, ruler), powitanie i pożegnanie (hello, goodbye) oraz kolory (red, blue, green, yellow). Częściowo poprawnie stosuje poznaną  strukturę gramatyczną (I’m). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (zakreśl, podkreśl, pokoloruj) i wskazuje przybory szkolne, kolory. Reaguje właściwie na powitanie i pożegnanie (nauczyciela, innych uczniów), na niektóre polecenia i pytania (o kolor przedmiotu, o przedmiot, imię, książkę). Z problemami powtarza rymowankę (Kolory) i śpiewa piosenki (Hello, Goodbye).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu przybory szkolne (bag, book, pencil, pen, rubber, crayon, pencil case, ruler), powitanie i pożegnanie ( hello, goodbye) oraz kolory (red, green, blue, yellow). W większości poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’m). Błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń  nauczyciela (o kolor, przedmiot, imię, książkę). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (zakreśl, podkreśl, przyklej, zaśpiewaj, powtórz). Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia kryteriów na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). Poprawnie stosuje I’m  we własnych wypowiedziach (przedstawia się). Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (zakreśl, podkreśl, przyklej, zaśpiewaj, powtórz). Nazywa przybory szkolne i kolory. Wita się i żegna z innymi. Poprawnie reaguje na polecenia i pytania dotyczące poznanego materiału. Poprawnie mówi rymowankę (Kolory), śpiewa piosenki (Hello, Goodbye).

Unit 1: My face

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu części twarzy ( ears, eyes, face, hair, mouth, nose), przymiotniki (big, small, happy, sad) i kolory (brown, orange, pink, purple). W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie  (I’m, She’s, He’s ). Popełnia liczne błędy w wymowie.  Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, połącz, pokoloruj, zakreśl, narysuj, naśladuj, zaśpiewaj).  Bez pomocy nauczyciela  nie jest  w stanie opanować minimum umiejętności  na ocenę dostateczną: naśladowanie,  odczytywanie (na podstawie obrazka), wykonywanie zadania z pomocą innych osób. 

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu części twarzy (ears, eyes, face, hair, mouth, nose), przymiotniki (big, small, happy, sad) i kolory (brown, orange, pink, purple). Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (I’m, he’s, she’s). Częściowo poprawnie  (pół na pół) rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, połącz, pokoloruj, zakreśl, narysuj, naśladuj) i wskazuje części twarzy, kolory i przymiotniki. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania nauczyciela (What is it? What colour is it? Happy or sad?). Częściowo poprawnie rozpoznaje zapis słów. Z problemami powtarza rymowankę (Części twarzy), śpiewa piosenkę  (Everything’s great), powtarza historyjkę ( Story 1) .

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu części twarzy (ears, eyes, face, hair, mouth, nose), przymiotniki (big, small, happy, sad) i kolory (brown, orange, pink, purple). W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w  mowie (I’m, he’s, she’s). Błędy w wymowie nie utrudniają komunikacji. Rozumie większość poleceń (What is it? What colour is it? Happy or sad?) i rozwiązuje raczej poprawnie zadania na słuchanie (przyklej, połącz, pokoloruj, zakreśl, narysuj, naśladuj, zaśpiewaj, powtórz). Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4–11). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (I’m, he’s, she’s). Rozumie szczegółowo polecenia                        i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Nazywa wszystkie i rozpoznaje zapis części twarzy, kolorów i przymiotników. Opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje. Poprawnie mówi rymowankę (Części twarzy), śpiewa piosenkę ( Everything’s great),  odgrywa historyjkę (Story 1).

Unit 2: Animals 

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu nazwy zwierząt (elephant, giraffe, hippo, lion, rhino, zebra) oraz liczb 1-5. W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne  w mowie (it is/ it isn’t). Popełnia liczne błędy w wymowie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, połącz, narysuj, zaznacz, napisz, policz, zaśpiewaj). Z pomocą nauczyciela opanował minimum umiejętności na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

 Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu nazwy zwierząt (elephant, giraffe, hippo, lion, rhino, zebra) oraz liczb 1-5. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (it is/ it isn’t). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, połącz, narysuj, zaznacz, napisz, policz, zaśpiewaj) i zazwyczaj poprawnie wskazuje zwierzęta, kolory i przymiotniki, liczby 1-5. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie rozpoznaje zapis słowa. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (Animals), śpiewa piosenkę ( It isn’t Purple), powtarza historyjkę ( Story 2).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu nazwy zwierząt (elephant, giraffe, hippo, lion, rhino, zebra), kolory ( black, grey, white) oraz liczb 1-5. W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (It’s / It isn’t). Błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń (What is it? Is it (white/ happy)? How many?). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, połącz, narysuj, zaznacz, napisz, policz, zaśpiewaj, powtórz). Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy (str. 12-19). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (It’s / It isn’t) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, połącz, narysuj, zaznacz, napisz, policz). Nazywa zwierzęta, kolory i przymiotniki. Opisuje zwierzęta. Zna i stosuje liczby 1-5. Poprawnie reaguje na polecenia i pytania. Poprawnie rozpoznaje nazwy zwierząt, kolory i przymiotniki oraz mówi rymowankę (Animals), śpiewa piosenkę (It isn’t Purple), odgrywa historyjkę (Story 2) .

Unit 3: My toys 

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu  zabawki (ball, car, cowboy, dinosaur, doll, spaceman, boat, kite, teddy bear, train, yo-yo),  kolory (blue, red, green, yellow,  black, grey, white, brown, orange, pink, purple), liczby 1-10, figury geometryczne (cirlcle, square, rectangle, triangle), przymiotniki (big, small). W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne (It’s , It isn’t, is it…?). Popełnia liczne błędy w wymowie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, powiedz, ponumeruj, połącz, zaznacz, policz, pokoloruj, powtórz, zaśpiewaj). Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu, zabawki (ball, car, cowboy, dinosaur, doll, spaceman, boat, kite, teddy bear, train, yo-yo)  kolory (blue, red, green, yellow,  black, grey, white, brown, orange, pink, purple) ), liczby 1-10, figury geometryczne (cirlcle, square, rectangle, triangle), przymiotniki (big, small). Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (It’s , It isn’t, is it…?). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, powiedz, ponumeruj, połącz, zaznacz, policz, pokoloruj, powtórz, zaśpiewaj). Wskazuje zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki. Rozumie liczby 1-10. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie rozpoznaje zapis słowa. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (Toys), śpiewa piosenkę (Toys, toys!)  czy powtarza historyjkę (Story 3).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu zabawki (ball, car, cowboy, dinosaur, doll, spaceman, boat, kite, teddy bear, train, yo-yo)  kolory (blue, red, green, yellow,  black, grey, white, brown, orange, pink, purple) ),  liczby 1-10, figury geometryczne (cirlcle, square, rectangle, triangle), przymiotniki  (big, small). W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne( It’s , It isn’t, is it…?). Błędy nie zakłócają komunikacji. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, powiedz, ponumeruj, połącz, zaznacz, policz, pokoloruj, powtórz, zaśpiewaj). Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 20-27). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne i rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozumie szczegółowo polecenia i pytania. Opisuje zabawki. Zna i stosuje liczby 1-10. Nazywa zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki. Poprawnie rozpoznaje zapis nazw zabawek, kolorów, figur i przymiotników. Właściwie mówi rymowankę (Toys), śpiewa piosenkę (Toys, toys!),  odgrywa historyjkę (Story 3).

Unit 4: Food

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu jedzenie (bread, cheese, chicken, pizza, spaghetti, water, apples, bananas, mik, pear, cake, eggs, meat, sandwiches). W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne (I like, I don’t like, Do you like?).  Popełnia liczne błędy w wymowie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, pokoloruj, narysuj, zaznacz, zaśpiewaj, powtórz). Z pomocą nauczyciela opanowuje minimum umiejętności na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu jedzenie (bread, cheese, chicken, pizza, spaghetti, water, apples, bananas, mik, pear, cake, eggs, meat, sandwiches). Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (I like, I don’t like, Do you like?)                          i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, pokoloruj, narysuj, zaznacz, zaśpiewaj, powtórz). Wskazuje część produktów spożywczych zgodnie z usłyszanymi nazwami. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie rozpoznaje zapis słów. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (I like chicken), śpiewa piosenkę  (I like chicken and I like eggs), powtarza historyjkę (Story 4).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (bread, cheese, chicken, pizza, spaghetti, water, apples, bananas, mik, pear, cake, eggs, meat, sandwiches). W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (I like, I don’t like, Do you like?)                         i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, pokoloruj, narysuj, zaznacz, zaśpiewaj, powtórz). Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń słownych. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

 Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 28-35). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne i rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozumie szczegółowo polecenia i pytania. Nazywa produkty spożywcze. Pyta o i opisuje preferencje. Właściwie rozpoznaje nazwy produktów spożywczych, mówi rymowankę (I like chicken), śpiewa piosenkę ( I like chicken and I like eggs), odgrywa historyjkę (Story 4).

Unit 5: My body

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu  części ciała (arms, body, head, legs, tummy, feet, fingers, hands, toes), przymiotniki (big, small, long, short).  W niewielkim stopniu stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’ve got). Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, zaznacz, policz, połącz, powtórz,  zaśpiewaj). Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów słów z zakresu  części ciała (arms, body, head, legs, tummy, feet, fingers, hands, toes), przymiotniki (big, small, long, short). Częściowo poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną w  mowie (I’ve got) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, zaznacz, policz, połącz, powtórz). Wskazuje części ciała. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie rozpoznaje zapis słów. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (Look at my body), śpiewa piosenkę (Stretch your body), powtarza historyjkę (Story 5).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu  części ciała (arms, body, head, legs, tummy, feet, fingers, hands, toes), przymiotniki (big, small, long, short). W większości poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’ve got) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, zaznacz, policz, połącz, powtórz,  zaśpiewaj). Błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 36-43). Poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną w mowie (I’ve got) i rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozumie szczegółowo polecenia. Nazywa części ciała. Opisuje wygląd. Mówi o swoim ulubionym sporcie. Poprawnie  rozpoznaje zapis nazwy części ciała i przymiotników. Właściwie mówi rymowankę (Look at my body), śpiewa piosenkę (Stretch your body), odgrywa historyjkę (Story 5).

Unit 6:  My house

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu miejsca w domu (bathroom, bedroom, garden, house, kitchen, living room) i przedmiotów w domu (chair, door, table, window) . W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne (It’s,  It is in , It isn’t in). Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, policz, zaznacz, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu miejsca w domu domu (bathroom, bedroom, garden, house, kitchen, living room) i przedmiotów w domu (chair, door, table, window). Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (It’s,  It is in , It isn’t in) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, policz, zaznacz, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Wskazuje miejsca i przedmioty w domu zgodnie z usłyszanymi nazwami. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie rozpoznaje słowa. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (123),  śpiewa piosenkę (Where’s the monster?), powtarza historyjkę (Story 6).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów z zakresu miejsca w domu domu (bathroom, bedroom, garden, house, kitchen, living room) i przedmiotów w domu (chair, door, table, window). W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (It’s,  It is in , It isn’t in) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, policz, zaznacz, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

 Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 44-51). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne i rozwiązuje zadania na słuchanie.  Rozumie  w pełni  polecenia i pytania  oraz reaguje na nie bezbłędnie. Nazywa miejsca i przedmioty w domu. Podaje miejsce położenia przedmiotów. Opisuje swój dom i pokój. Poprawnie rozpoznaje zapis nazw miejsc i przedmiotów  w domu. Poprawnie pisze nazwy miejsc w domu. Poprawnie mówi rymowankę (123), śpiewa piosenkę (Where’s the monster?),  odgrywa historyjkę (Story 6).

Unit 7: My clothes

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu ubrania (boots, dress, hat, shirt, skirt, trousers, coat, shoes, sweater, t-shirt, scarf, shorts). W niewielkim stopniu stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’m wearing). Popełnia liczne błędy w wymowie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, zaznacz, policz, pokoloruj, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu ubrania (boots, dress, hat, shirt, skirt, trousers, coat, shoes, sweater, t-shirt, scarf, shorts). Częściowo poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’m wearing) i rozwiązuje zadania na słuchanie(przyklej, zaznacz, policz, pokoloruj, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Wskazuje ubrania raczej zgodnie z usłyszanymi nazwami. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania. Częściowo poprawnie czyta poznane słowa. Pisze po śladzie. Z problemami powtarza rymowankę (Put on your trousers), śpiewa piosenkę (Red and yellow), powtarza historyjkę (Story 7).

 

 

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów z zakresu ubrania (boots, dress, hat, shirt, skirt, trousers, coat, shoes, sweater, t-shirt, scarf, shorts). W większości poprawnie stosuje poznaną strukturę gramatyczną (I’m wearing) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, zaznacz, policz, pokoloruj, połącz, zaśpiewaj, powtórz). Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

 Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 52-59). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (I’m wearing) i rozwiązuje zadania na słuchanie Rozumie szczegółowo polecenia i pytania oraz bezbłędnie na nie reaguje. Nazywa ubrania  i opisuje wybrana postać. Poprawnie czyta nazwy ubrań. Poprawnie mówi rymowankę (Put on your trousers), śpiewa piosenkę (Red and yellow), odgrywa historyjkę (Story 7).

Unit 8:  My party

Ocena dopuszczająca 

Zna i stosuje kilka podstawowych słów z zakresu zwierzęta domowe  i dzikie (bird, cat, dog, duck, mouse, rabbit, fish, hamster, horse, tortoise, chicken, cow, pig, sheep). W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne (I’m wearing, I like, I’ve got) . Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność (przyklej, policz, połącz, znajdź, powtórz, powiedz). Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Ocena dostateczna 

Zna i stosuje część podstawowych słów z zakresu zwierzęta domowe i dzikie (bird, cat, dog, duck, mouse, rabbit, fish, hamster, horse, tortoise, chicken, cow, pig, sheep). Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w mowie (I’m wearing, I like, I’ve got)             i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, policz, połącz, znajdź, powtórz, powiedz). Wskazuje zazwyczaj zwierzęta zgodnie z usłyszanymi nazwami. Poprawnie reaguje na niektóre polecenia. Częściowo poprawnie czyta słowa i pisze nazwy zwierząt, zabawek, produktów spożywczych. Z problemami powtarza rymowankę (I’ve got a dog), śpiewa piosenkę (A party), powtarza historyjkę (Story 8).

Ocena dobra 

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów z zakresu zwierzęta domowe i dzikie (bird, cat, dog, duck, mouse, rabbit, fish, hamster, horse, tortoise, chicken, cow, pig, sheep). W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (I’m wearing, I like, I’ve got) i rozwiązuje zadania na słuchanie (przyklej, policz, połącz, znajdź, powtórz, powiedz). Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość poleceń. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Ocena bardzo dobra 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 60-67). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (I’m wearing, I like, I’ve got) i rozwiązuje zadania na słuchanie Rozumie szczegółowo polecenia i reaguje na nie bezbłędnie. Nazywa i opisuje  zwierzęta. Podaje, które zwierzęta lubi, a których nie. Poprawnie rozpoznaje zapis nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych.  Poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych. Właściwie mówi rymowankę (I’ve got a dog), śpiewa piosenkę (A party), odgrywa historyjkę (Story 8). 

 

 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego  dla klasy II szkoły 

Podręcznik : New English Adventure 2 

Wydawnictwo: Pearson Longman

Opracowane na podstawie dokumentacji pochodzącej z wyd. Pearson Longman

 Unit Hello

Celujący: 

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Wita się, przedstawia, pyta się o imię: Hello, I'm …; What's your name? Prawidłowo posługuje się liczebnikami w zakresie 1-15. Prawidłowo wskazuje i samodzielnie nazywa kolory. Pyta o wiek: How old are you? oraz  odpowiada I'm seven. Prawidłowo nazywa przedmioty szkolne i dni tygodnia. Samodzielnie mówi o sobie (przedstawia się, podaje wiek, ulubiony kolor i dzień tygodnia).

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie. Wita się i przedstawia się : Hello, I'm ….  Liczy do 15. Czasami popełnia błędy przy podawaniu liczebników „na wyrywki”. W większości wypadków poprawnie nazywa kolory i wskazuje przedmioty w różnych kolorach. Wskazuje i w większości poprawnie nazywa przedmioty szkolne. Częściowo poprawnie nazywa dni tygodnia. Przy pomocy nauczyciela krótko mówi o sobie.

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Listen and point.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, Hello, I'm  Ania. Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je- przybory szkolne, opisuje ich kolory. Potrafi korzystać ze słownika obrazkowego i środków multimedialnych (Cd dołączone do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 

Dopuszczający:

Z trudnością przedstawia się, kojarzy niektóre nawy kolorów i dni tygodnia. Z trudnością liczy do 15. Nie pamięta wszystkich przedmiotów. Kojarzy pytanie o ulubiony kolor. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji.

 

Niedostateczny:

 

Nie potrafi przedstawić się, nie zna kolorów, nie potrafi policzyć do 15, nie zna nazw przedmiotów, nie zna pytań o kolor. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zadania nadal nie potrafi wykonać poprawnie ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

 

Unit 1 Toys 

 

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje zabawki. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące zabawek, a następnie powtarza je. Po usłyszeniu nagrania odpowiada na pytania (yes/no).  Krótko opisuje zabawki. Zgaduje, zadaje pytanie: It's big. It's green. Is it a dinosour? - Yes.  Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. W parach zadaje pytania o ulubioną zabawkę : What's your favourite toy? - Is it purple?

 

Dobry

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje zabawki.  Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących zabawek. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania (yes/no). Rozumie wysłuchane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. 

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Look at the cowboy.  Point to the ball.  What's your favourite colour? Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu np. doll, ball. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Here it is. Oops. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa obiekty obiekty z otoczenia i opisuje je (zabawki). Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczająca:

Kojarzy nazwy zabawek oraz kolorów. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny:

Nie zna nazw kolorów i zabawek. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

 

Unit 2 Monsters 

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Podczas nagrania poprawnie wskazuje części twarzy. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące potworów, a następnie powtarza je. Po usłyszeniu nagrania poprawnie wskazuje  zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Opisuje potwory. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta i potrafi odegrać scenki. Wykonuje maskę potwora i samodzielnie ją opisuje.  Poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z Unit1-2. 

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części twarzy.  Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących potworów. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Wykonuje maskę potwora i krótko ją opisuje z pomocą nauczyciela.  Częściowo poprawnie  dopasowuje opisy do obrazków z potworami i wykonuje zadania powtórkowe z Unit1-2. 

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Touch something red. Find the monster/  Look at me. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. That's great. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa części twarzy. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający:

Kojarzy nazwy części twarzy, kojarzy użycie have got. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny:

Nie zna części twarzy, nie zna użycia have got. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

 

Unit 3 Everyone's different

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry: 

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Podczas nagrania poprawnie wskazuje części ciała. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki „Piękna i Bestia”. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie opisuje bohaterów. Poprawnie poprawia błędne informacje: He's got small feet. -No. He's got big feet. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je samodzielnie. Potrafi odegrać scenki. Poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. Samodzielnie opisuje przyjaciela. 

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części ciała.  Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki „Piękna i Bestia”. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Rysuje postacie z dialogów i przy pomocy nauczyciela krótko je opisuje.  Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć.

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Guess who, look at Harry. Rozróżnia znaczenia zwrotów o podobnym znaczeniu, np. hairy, head, hand.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Oh no, keep moving. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa części ciała. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający:

Kojarzy części ciała, kojarzy użycie have got i haven't got/has got i hasn't got. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny:

Nie zna części ciała. Nie zna użycia have got i haven't got/has got i hasn't got. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

Unit 4 It's magic 

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Podczas nagrania poprawnie wskazuje elementy wyposażenia pokoju. Samodzielnie śpiewa piosenkę.  Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Aladyn. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Samodzielnie zadaje pytania o miejsce położenia skrzyń i poprawnie odpowiada: Where's the pink box? It's under the table. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta i samodzielnie opisuje swój pokój. Bez pomocy wykonuje zadania powtórkowe z unit 1-2.

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje elementy wyposażenia pokoju.  Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Aladyn. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. 

Gra w grę. Częściowo poprawnie mówi, gdzie znajdują się osoby i przedmioty. Częściowo poprawnie czyta opisy pokojów i częściowo samodzielnie opisuje swój pokój. Częściowo poprawnie wykonuje zadania powtórkowe z unit 1-2.

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. How many rulers? Listen and repeat. Draw a table. Rozróżnia znaczenia zwrotów o podobnym znaczeniu,  np. liczebniki.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Well done, don't stop. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je (opisuje położenie zabawek). Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający:

Kojarzy słownictwo, kojarzy liczebniki, kojarzy przyimki położenia przedmiotów. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny:

Nie zna słownictwa, nie kojarzy liczebników, nie zna przyimków wyrażających położenie przedmiotów. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

Unit 5 I can do that 

 

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Podczas nagrania poprawnie wskazuje czynności. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Księga Dżungli. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania.  Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Samodzielnie układa zagadki dla kolegi: I'm long. I'm green. I can't walk. - It's a snake. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania z czasownikiem can. Prawidłowo dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Samodzielnie opisuje zwierzę np. fish. 

 

Dobry:

 

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę.  W trakcie słuchania poprawnie wskazuje czynności.  Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Księga Dżungli. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania. Czyta zdania i zgaduje zwierze: I can fly. It's a bird. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo poprawnie zadaje pytania: Can you fly? Częściowo poprawnie dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć. Przy popocy nauczyciela w prosty sposób opisuje zwierzę np. fish.

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Count to twenty. Play the game. Write about you Rozróżnia znaczenia zwrotów o podobnym znaczeniu,  np. can i can't.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. I can do that. Be careful. Come on, run. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa zwierzęta i proste czynności. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający: 

Kojarzy nazwy czynności i nazwy zwierząt, wie co oznacza czasownik can. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny: 

Nie zna nazw czynności, nazw ubrań, nie wie także, co oznacza czasownik can. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

Unit 6 I like spaghetti. 

 

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry: 

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy potraw i żywności. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Zakochany Kudnel. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong).  Samodzielnie mówi o tych potrawach, które lubi, i otych, których nie lubi : I like chicken. I don't like milk. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Do you like spaghetti? Odpowiada nie nie następnie używając I like/ I don't like lub yes/no. Samodzielnie odpowiada na pytania do quizu Do you like healthy food? Opisuje zawartość swojego pudełka ze śniadaniem: I 've got a sandwich, a banana and milk. Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe unit 5-6.

 

 

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna niektóre nazwy potraw lub żywności. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Zakochany Kundel. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Przy pomocy nauczyciela określa potrawy, które lubi: I like pizza. Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Rozumie zadawane pytania o jedzenie i odpowiada na nie przez yes/no. Przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food? Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z unit 5-6. 

 

Dostateczny

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. cut it out. Listen and show. Listen and read.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. It's my favourite food. I feel sick. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa jedzenie. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający: 

Kojarzy nazwy produktów i potraw, potrafi wyrazić co lubi dzięki  bardzo dużej pomocy nauczyciela. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny: 

Nie zna nazw produktów, potraw. Nie potrafi powiedzieć/napisać, co lubi mimo ogromnej pomocy nauczyciela. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

Unit 7 My family

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy członków rodziny. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania.  Poprawnie wykonuje polecenia z kartami obrazkowymi. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Król Lew. Podczas nagrania poprawnie wskazuje rysunki. W trakcie słuchania określa, czy zdania są prawdziwe, czy nie (right/wrong). Samodzielnie opisuje zwierzę: She's got small brown ears. She's got (….). Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Have you got a brother? I odpowiada na nie. Poprawnie czyta opisy postaci i samodzielnie opisuje postaci. 

 

Dobry:  

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna większość nazw członków rodziny. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Król Lew. W większości poprawnie wykonuje polecenia z kartami obrazkowymi. W tarkcie ngrania częściowo poprawnie wskazuje obrazki. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong). Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo poprawnie czyta opisy postaci i częściowo samodzielnie opisuje postaci.

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Wher's your dad? Point. Put the cards in order. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa członków rodziny oraz proste czynności. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Dopuszczający: 

Kojarzy nazwy członków rodziny, przy pomocy nauczyciela opisuje z ogromnymi błędami wygląd kolegi. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny: 

Nie zna słownictwa dotyczącego rodziny, nie potrafi opisać wyglądu mimo systematycznej pomocy nauczyciela. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

Unit 8 What's he wearing?

Celujący:

Zna podane słownictwo i rozwija swoją wiedzę w domu, indywidualnie przegląda podręcznik, posiada wiedzę wybiegającą poza program podany przez nauczyciela i stara się nią dzielić zresztą klasy.

 

Bardzo dobry:

Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela. Poprawnie czyta historyjkę. Zna nazwy ubrań. Samodzielnie śpiewa piosenkę. Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje błędne informacje.  Poprawnie czyta opis postaci. Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki. Gra w grę.  Poprawnie zadaje pytanie: What are you wearing? Prawidłowo opisuje strój Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe unit 7-8.

 

Dobry:

Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń nauczyciela.  Częściowo poprawnie czyta historyjkę. Zna niektóre nazwy ubrań. Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.  Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Toy Story. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawia większość błędnych informacji.  Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Gra w grę. Częściowo samodzielnie opisuje strój.  Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe z unit 5-6. 

 

Dostateczny:

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że, chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela np. Ask me. What are you wearing? Read.  Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu np. Short, shirt, skirt.  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. It's late. Qick Joe. Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów.  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio). Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa ubrania. Przepisuje wyrazy i zdania. Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych i środków multimedialnych (Cd dołączona do podręcznika). Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Dopuszczający: 

Kojarzy nazwy ubrań i potraw, potrafi używając pojedynczych wyrazów powiedzieć w co jest ubrany. Z pomocą nauczyciela potrafi z trudnością rozwiązać ćwiczenia. Myli użycie wprowadzonych konstrukcji. 

 

Niedostateczny: 

Nie zna nazw ubrań. Nie potrafi powiedzieć/napisać w co jest ubrany mimo ogromnej pomocy nauczyciela. Nie wykonuje poprawnie poleceń nauczyciela, po kilkukrotnym tłumaczeniu zdania nadal nie potrafi wykonać ani jednego przykładu. Nie potrafi rozpoznać konstrukcji podawanych na zajęciach.

 

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Podręcznik: English Adventure 3

Wydawnictwo:  Pearson Longman 

Opracowane na podstawie dokumentacji pochodzącej z wyd. Pearson Longman 

  

 

S

Ł

A

B

O

 

- Zapamiętuje i rozumie tylko część poznanego słownictwa. Z pomocą rozpoznaje słowa w bajkach, historyjkach.

- Stosuje bardzo małą ilość prostych struktur gramatycznych.

- Sporadycznie rozumie ogólny sens i odnajduje najistotniejsze informacje w tekstach słuchanych.

- Z trudem rozumie polecenia. Powtarza wyrazy/zdania (jedynie z pomocą). Mimo wskazówek bardzo rzadko odpowiada na pytania pojedynczymi słowami, stałymi zwrotami, wyrażeniami.

- Z trudem czyta krótkie i proste teksty/zdania.

- Z pomocą przepisuje pojedyncze wyrazy i pomimo podanego wzoru ma znaczne trudności z wstawieniem wyrazów w luki w tekście.

D

O

B

R

Z

E

- Dobrze zapamiętuje krótkie, proste wyrazy. Dłuższe wyrazy sprawiają nieznaczne trudności. Rozpoznaje/ rozumie większość słów z bajek, historyjek.

- Zazwyczaj dobrze stosuje struktury gramatyczne.

- Wydobywa większość potrzebnych informacji i rozumie większą część słuchanych tekstów.

- Rozumie większość poleceń. Zazwyczaj powtarza wyrazy i zdania z właściwą wymową. Przeważnie poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów, stałych zwrotów, wyrażeń.

- Dobrze czyta krótkie, proste teksty i głośno proste zdania.

- Dobrze przepisuje pojedyncze wyrazy, krótkie zdania oraz na podstawie wzoru wstawia wyrazy w luki.

B

A

R

D

Z

O D

O

B

R

Z

E

- Bez trudności zapamiętuje wprowadzone słownictwo. Rozpoznaje i rozumie słowa z bajek, historyjek.

- Poprawnie stosuje struktury gramatyczne.

-Wydobywa znaczną większość kluczowych informacji i rozumie ogólny sens słuchanych tekstów.

-Rozumie polecenia, powtarza wyrazy i zdania poprawnie naśladując wymowę. Odpowiada na pytania pojedynczymi słowami, stałymi zwrotami, wyrażeniami.

- Czyta krótkie i proste teksty, zdania.

-Przepisuje wyrazy, krótkie zdania i na podstawie podanego wzoru bezbłędnie wstawia wyrazy w luki w tekście.

W

Z

O

R

O

W

O

-Z łatwością zapamiętuje poznane słownictwo i rozpoznaje/ rozumie słowa z bajek, historyjek.

- Bezbłędnie operuje strukturami gramatycznymi.

-Rozumie ogólny sens, kluczowe informacje oraz informacje wykraczające poza polecenia podane w tekstach słuchanych.

-Z łatwością rozumie polecenia i bezbłędnie powtarza wyrazy/ zdania. Bezbłędnie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami, stałymi zwrotami, wyrażeniami. Samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi, uczniom.

-Znakomicie czyta krótkie, proste teksty, zdania. Bezbłędnie przepisuje proste zdania. Samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście.

 

 

     Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV

 

(opracowane na podstawie „Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, Szkoła Podstawowa, język obcy nowożytni, z roku 2017)

 

CELUJĄCY

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych. Bierze udział w konkursach przedmiotowych. Wykonuje prace dla chętnych.

 

 

BARDZO DOBRY

Uczeń posługuje się bardzo szerokim zasobem podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych) z grup tematycznych: „człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody”.

 

Uczeń w pełni rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne i wypowiedzi ustne (artykułowane wyraźnie). Poprawnie reaguje na polecenia. Właściwie określa główną myśl wypowiedzi ustnych i pisemnych, intencje nadawcy/autora i kontekst tychże wypowiedzi. Znajduje wszystkie określone informacje. Rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

 

Uczeń poprawnie tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne oraz pisemne. Bezbłędnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska. Poprawnie opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości oraz teraźniejszości. Bezbłędnie przedstawia intencje i plany na przyszłość, upodobania oraz wyraża swoje opinie, uczucia i emocje. Zawsze adekwatnie do sytuacji stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi.

 

Uczeń bezbłędnie reaguje ustnie lub w formie bardzo prostego tekstu pisanego. Poprawnie przedstawia siebie i inne osoby. Bez trudności nawiązuje kontakty towarzyskie. Rozpoczyna, prowadzi oraz kończy rozmowę i potrafi podtrzymywać rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu. Uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyjaśnienia. Swobodnie wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami. Poprawnie wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia oraz pyta inne osoby o nie. Bez trudności buduje lub odpowiada na życzenia, zaproszenia, propozycje, pytania, pozwolenie, nakazy, zakazy, prośby. Swobodnie wyraża uczucia i emocje. Poprawnie stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

 

Uczeń poprawnie przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje bez trudności podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych. Potrafi przekazać w języku angielskim lub polskim informacje sformułowane w języku angielskim. Poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

 

Uczeń posiada ponadpodstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności anglojęzycznych oraz wiedzę o Polsce w kontekście lokalnym, europejskim i globalnym. Jest bardzo świadomy związku między kulturą własną i obcą. Charakteryzuje się bardzo wysoką wrażliwością międzykulturową i świadomością językową.

 

Uczeń bardzo chętnie i bardzo często dokonuje samooceny oraz poprawnie współdziała w grupie. Bardzo często wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem oraz korzysta ze źródeł informacji w języku obcym w formie papierowej i elektronicznej. Poprawnie stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne ( w przypadku, gdy nie zna/ nie pamięta wyrazu)

 

DOBRY

Uczeń posługuje się szerokim zasobem podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych) z grup tematycznych: „człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody”.

Uczeń rozumie większość bardzo prostych wypowiedzi pisemnych i wypowiedzi ustnych (artykułowane wyraźnie). Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia. W większości przypadków właściwie określa główną myśl wypowiedzi ustnych i pisemnych, intencje nadawcy/autora i kontekst tychże wypowiedzi. Znajduje większość określonych informacji. Zazwyczaj rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Uczeń z niewielkimi błędami tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne oraz pisemne. Z niewielkimi błędami opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska. Opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości oraz teraźniejszości niewielkimi trudnościami. Przedstawia intencje i plany na przyszłość, upodobania oraz wyraża swoje opinie, uczucia i emocje z nieznacznymi błędami. Zazwyczaj adekwatnie do sytuacji stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi.

Uczeń zazwyczaj poprawnie reaguje ustnie lub w formie bardzo prostego tekstu pisanego. Z niewielkimi trudnościami przedstawia siebie i inne osoby. nawiązuje kontakty towarzyskie. Zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi oraz kończy rozmowę i podtrzymuje ją w przypadku trudności w przebiegu rozmowy. Popełnia nieliczne błędy podczas uzyskiwania i przekazywania informacji oraz wyjaśnienia. W większości poprawnie wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami. Zwykle poprawnie wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia oraz pyta inne osoby o nie. Z niewielkimi trudnościami buduje lub odpowiada na życzenia, zaproszenia, propozycje, pytania, pozwolenie, nakazy, zakazy, prośby. Zazwyczaj wyraża uczucia i emocje. W większości przypadków poprawnie stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

Uczeń zazwyczaj poprawnie przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie. Zwykle przekazuje bez trudności podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych. Potrafi w większości przypadków przekazać w języku angielskim lub polskim informacje sformułowane w języku angielskim. Bez większych trudności przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

Uczeń posiada wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności anglojęzycznych oraz wiedzę o Polsce w kontekście lokalnym, europejskim i globalnym. Jest świadomy związku między kulturą własną i obcą. Charakteryzuje się wysoką wrażliwością międzykulturową i świadomością językową.

Uczeń chętnie i często dokonuje samooceny oraz współdziała w grupie. Często wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem oraz korzysta ze źródeł informacji w języku obcym w formie papierowej i elektronicznej. Stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne ( w przypadku, gdy nie zna/ nie pamięta wyrazu).

DOSTATECZNY

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych) z grup tematycznych: „człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody”.

Uczeń rozumie część bardzo prostych wypowiedzi pisemnych i wypowiedzi ustnych (artykułowane wyraźnie). Reaguje na większość poleceń popełniając przy tym sporo błędów. Nie zawsze właściwie określa główną myśl wypowiedzi ustnych i pisemnych, intencje nadawcy/autora i kontekst tychże wypowiedzi. Ma trudności w odnalezieniu większość określonych informacji. Z pomocą rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Uczeń z sporymi błędami tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne oraz pisemne. Z sporymi błędami opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska. Opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości oraz teraźniejszości z trudnościami. Przedstawia intencje i plany na przyszłość, upodobania oraz wyraża swoje opinie, uczucia i emocje z sporymi błędami. Ze wskazówkami poprawnie stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi (adekwatnie do sytuacji).

Ze sporymi błędami uczeń reaguje ustnie lub w formie bardzo prostego tekstu pisanego. Z trudnościami przedstawia siebie i inne osoby. nawiązuje kontakty towarzyskie. Z pomocą rozpoczyna, prowadzi oraz kończy rozmowę i podtrzymuje ją w przypadku trudności w przebiegu rozmowy. Często popełnia błędy podczas uzyskiwania i przekazywania informacji oraz wyjaśnienia. Z trudnością wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami. Z pomocą poprawnie wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia oraz pyta inne osoby o nie. Buduje lub odpowiada na życzenia, zaproszenia, propozycje, pytania, pozwolenie, nakazy, zakazy, prośby, wykonując przy tym wiele błędów. Z pomocą wyraża uczucia i emocje. Częściowo poprawnie stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

Uczeń częściowo poprawnie przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje z trudności podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych. Potrafi w części przypadków przekazać w języku angielskim lub polskim informacje sformułowane w języku angielskim. Z trudnościami przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

Uczeń posiada podstawowa wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności anglojęzycznych oraz wiedzę o Polsce w kontekście lokalnym, europejskim i globalnym. Jest raczej świadomy związku między kulturą własną i obcą. Charakteryzuje się wrażliwością międzykulturową i świadomością językową.

Uczeń podejmuje próby samooceny oraz stara się współdziała w grupie. Czasami wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem oraz korzysta ze źródeł informacji w języku obcym w formie papierowej i elektronicznej. Stosuje nie zawsze poprawnie strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne ( w przypadku, gdy nie zna/ nie pamięta wyrazu).

DOPUSZCZAJĄCY

Uczeń posługuje się ograniczonym zasobem podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych) z grup tematycznych: „człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody”.

Uczeń ma znaczne trudności w zrozumieniu bardzo prostych wypowiedzi pisemnych i wypowiedzi ustnych (artykułowane wyraźnie). Reaguje na polecenia popełniając przy tym liczne błędy. Z znacznymi trudnościami określa główną myśl wypowiedzi ustnych i pisemnych, intencje nadawcy/autora i kontekst tychże wypowiedzi. Ma trudności w odnalezieniu większość określonych informacji mimo znaczne pomocy. Czasem samodzielnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Uczeń z bardzo licznymi błędami tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne oraz pisemne. Z znacznymi błędami opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska. Opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości oraz teraźniejszości z znaczną pomocą. Przedstawia intencje i plany na przyszłość, upodobania oraz wyraża swoje opinie, uczucia i emocje z licznymi błędami. W mniejszości przypadków stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi (adekwatnie do sytuacji).

Z licznymi błędami uczeń reaguje ustnie lub w formie bardzo prostego tekstu pisanego. Z znacznymi trudnościami przedstawia siebie i inne osoby. nawiązuje kontakty towarzyskie. Z bardzo dużą pomocą rozpoczyna, prowadzi oraz kończy rozmowę i podtrzymuje ją w przypadku trudności w przebiegu rozmowy. Bardzo często popełnia błędy podczas uzyskiwania i przekazywania informacji oraz wyjaśnienia. Pomimo pomocy nadal z trudnością wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami. Ze znacznymi trudnościami wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia oraz pyta inne osoby o nie. Buduje lub odpowiada na życzenia, zaproszenia, propozycje, pytania, pozwolenie, nakazy, zakazy, prośby, wykonując przy tym bardzo wiele błędów. Z bardzo duża pomocą wyraża uczucia i emocje. W mniejszości poprawnie stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

Uczeń ma trudności w poprawnym przetwarzaniu bardzo prostych tekstów ustnych lub pisemnych. Przekazuje z bardzo dużymi trudnościami podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych. Potrafi w niewielkiej części przypadków przekazać w języku angielskim lub polskim informacje sformułowane w języku angielskim. Z znacznymi trudnościami przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

Uczeń posiada niski poziom wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności anglojęzycznych oraz wiedzę o Polsce w kontekście lokalnym, europejskim i globalnym. Jest mało świadomy związku między kulturą własną i obcą. Charakteryzuje się niską wrażliwością międzykulturową i świadomością językową.

Uczeń bardzo rzadko podejmuje próby samooceny oraz stara się współdziała w grupie. Wykorzystuje na polecenie nauczyciela techniki samodzielnej pracy nad językiem oraz korzysta ze źródeł informacji w języku obcym w formie papierowej i elektronicznej. Stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne ( w przypadku, gdy nie zna/ nie pamięta wyrazu) na prośbę nauczyciela i z jego pomocą.

NIEDOSTATECZNY

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Nie odrabia prac domowych. Często nie przynosi podręczników, zeszytu przedmiotowego. Nie podejmuje prób poprawy ocen mimo zachęty i motywowania ze strony nauczyciela.

 

Wymagania edukacyjne dla klasy V szkoły podstawowej

Podręcznik:

 

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy VI

Podręcznik:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy VI

 

Opracowane na podstawie Kryteria oceniania English Class A2,

Dorota Bielak

 

English Class A2

 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class A2

 

 

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPCJA

PRODUKCJA

INTERAKCJA

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

 

·        Get started!

·        Life at home

·        Shopping

·        Going on holiday

·        Useful things

·        Health matters

·        Cooking and eating

·        Where I live

·        A happy life

 

SŁUCHANIE:

 

Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa dotyczące go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna, potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

 

CZYTANIE:

 

Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne.

 

MÓWIENIE:

 

 Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie.

 

PISANIE:

 

Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny.

 

MÓWIENIE:

 

Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

 

Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

 

 

English Class A2, rozdział 0: Get started!

 

OCENA

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 –9).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

Dane personalne, cechy charakteru, umiejętności i zainteresowania, uczucia i emocje, nazwy dni tygodnia, miejsca w mieście, środki transportu, zawody, miejsca pracy, przedmioty nauczania, miejsca w szkole, artykuły spożywcze, opakowania produktów, czas present simple, konstrukcja there is / there are, przysłówki częstotliwości, konstrukcja to be going to, kolokacje przymiotników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, słowa pytające

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,

• udziela podstawowych informacji o sobie oraz o szczegółach dotyczących życia

• opisuje wybrany zawód i miejsca pracy, używając podstawowych zwrotów,

• umie nazwać dni tygodnia,

• przedstawia wybrane plany na najbliższą przyszłość,

• opisuje charakter i emocje innych osób, wyraża uczucia i emocje

• opisuje wybrane produkty spożywcze

• formułuje proste pytania i wypowiedzi

• korzysta z podręcznika, aby formułować pytania i wypowiedzi,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów,

• zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi.

 

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na temat życia swojego i innych osób, opisuje ich cechy osobowości, umiejętności i zainteresowania,

• szczegółowo opisuje zawody i miejsca pracy powiązane z zawodem,

• zna nazwy wszystkich dni tygodnia i potrafi wymienić je we właściwej kolejności,

• przedstawia szczegółowe plany na przyszłość,

• szczegółowo opisuje prodikty spożywcze,

• stosuje właściwy styl wypowiedzi,

• samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji,

• wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class A2, rozdział 1: Life at home

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 10–23).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

uczucia i emocje, obowiązki domowe, czynności dnia codziennego, zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego, problemy, cechy charakteru, rodzina, niezwykłe miejsca, czas Present Simple, czas Present Continuous, czasowniki statyczne, czasownik can do wyrażania próśb

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• udziela podstawowych informacji o sobie i ludziach ze swojego otoczenia, opisuje ludzi z ilustracji i najbliższego otoczenia, używając prostych struktur,

• nazywa niektóre obowiązki domowe, które wykonuje,

• w bardzo prostych słowach mówi o swoich zainteresowaniach i formach spędzania czasu wolnego,

• wzorując się na podręczniku używa bardzo podstawowych zwrotów,

• udziela prostych informacji na temat niezwykłych miejsc,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• szczegółowo przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat,

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, używa poznane zwroty grzecznościowe,

• swobodnie i szczegółowo opisuje ludzi z ilustracji i najbliższego otoczenia,

• zna obowiązki domowe, szczegółowo je opisuje i wyraża opinie na ich temat,

• opowiada o formach spędzania czasu wolnego, używając różnorodnych zwrotów,

• udziela szczegółowych informacji na temat niezwykłych miejsc,

• stosuje właściwy styl wypowiedzi,

• wyczerpująco odpowiada na pytania,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class A2, rozdział 2: Shopping

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 24–37).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

artykuły spożywcze, towary, opakowania, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, wymiana i zwrot towaru, wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, rodzaje sklepów

artykuły spożywcze, towary, polscy kompozytorzy i muzycy, czas Present Simple, czas Present Continuous, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, konstrukcja too / enough / as...as z przymiotnikami, pytanie o liczbę i ilość z użyciem how much i how many

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach opisuje osoby i przedmioty,

• wzorując się na podręczniku, udziela podstawowych informacji na temat ulubionych sklepów,

• w bardzo prostych słowach opisuje wymarzoną restaurację,

• używając bardzo prostych struktur i wzorując się na podręczniku, opisuje swoje nawyki zakupowe i upodobania,

• wzorując się na podręczniku i używając poznanych zwrotów, udziela podstawowych informacji na temat upodobań muzycznych i wybranego muzyka,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• szczegółowo opisuje osoby i przedmioty, posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami,

• udziela szczegółowych informacji na temat ulubionych sklepów i dostępnych towarów posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami,

• szczegółowo opisuje wymarzoną restaurację, wyraża swoją opinię na jej temat,

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę w sklepie, przekazuje i uzyskuje informacje od swojego rozmówcy,

• używając poznanych zwrotów, szczegółowo opisuje swoje nawyki zakupowe i upodobania,

• udziela szczegółowych informacji na temat upodobań muzycznych i wybranego muzyka,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class A2, rozdział 3: Going on holiday

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 38–51).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

wakacje, wycieczki, zwiedzanie, wyjazdy wakacyjne, przedmioty osobiste, krajobraz, środowisko naturalne,czas Past Simple, zwroty z czasownikiem get

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach opisuje czynności wakacyjne,

• w bardzo prostych zdaniach opisuje wydarzenia z przeszłości,

• wyraża opinie, uczucia i emocje, używając bardzo prostych konstrukcji,

• używając bardzo prostych struktur i korzystając z podręcznika, opisuje ulubione miejsca,

• wzorując się na podręczniku, w prostej formie opisuje wybrany park narodowy,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia

• szczegółowo opisuje czynności wakacyjne. stosując poznane słownictwo i właściwe zwroty,

• szczegółowo opisuje wydarzenia z przeszłości, stosując poznane słownictwo i konstrukcje gramatyczne,

• szczegółowo i swobodnie wyraża opinie, uczucia i emocje, opisuje swoje upodobania, używając poznanych konstrukcji,

• szczegółowo opisuje ulubione miejsca, stosuje właściwe słownictwo,

• korzystając z różnych materiałów, szczegółowo opisuje wybrany park narodowy

• opisuje swoje upodobania,

• stosuje właściwy styl wypowiedzi,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class A2, rozdział 4: Useful things

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 52–65).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, wynalazki, formy spędzania czasu wolnego, wycieczki i zwiedzanie, środki transportu, czas Past Continuous, przysłówki sposobu, czas przeszły z when

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

 

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach opisuje urządzenia techniczne, z których najczęściej korzysta,

• w prostych zdaniach opisuje wydarzenia z przeszłości,

• opisuje upodobania, wyraża opinie, uczucia i emocje, używając bardzo prostych konstrukcji,

• opisuje podróż, używając bardzo prostych konstrukcji,

• używając bardzo prostych słów, opisuje podróż, którą kiedyś odbył,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• samodzielnie i szczegółowo opisuje urządzenia techniczne i najnowsze gadżety, uzasadnia swój wybór,

• używając poznanego słownictwa, udziela szczegółowych informacji na temat wydarzeń z przeszłości,

• używając bogatego słownictwa, opisuje upodobania, uczucia i emocje,

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

• szczegółowo opisuje podróż, którą odbył w przeszłości, uzasadnia swój wybór,

• stosuje właściwy styl wypowiedzi,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

English Class A2, rozdział 5: Health matters

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 66–79).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

Samopoczucie, problemy zdrowotne i ich objawy, części ciała, wycieczki, udzielanie porad zdrowotnych, zdrowy tryb życia, rodzaje programów telewizyjnych, czasownik have to

czasownik should do udzielania rad

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach, wzorując się na podręczniku, opisuje problemy zdrowotne,

• korzystając z podręcznika, prostymi zdaniami opisuje zasady obowiązujące w domu i w szkole,

• korzystając ze zwrotów z podręcznika, uzyskuje i przekazuje informacje,

• korzystając ze zwrotów z podręcznika, opisuje swoje samopoczucie,

• opisuje ulubione programy telewizyjne, stosując bardzo podstawowe słownictwo,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• przekazuje wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat problemów zdrowotnych i sposobów radzenia sobie z nimi,

• udziela szczegółowych informacji na temat temat zasad obowiązujących w domu i w szkole,

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje,

• samodzielnie i szczegółowo opisuje swoje samopoczucie,

• szczegółowo opisuje programy telewizyjne,

• stosuje właściwy styl wypowiedzi,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

English Class A2, rozdział 6: Cooking and eating

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 80–93).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

produkty spożywcze, posiłki, przygotowanie i podawanie posiłków, naczynia, różne smaki, przepisy kulinarne, twórcy i ich dzieła, czas Present Perfect, pytania i odpowiedzi z ever i never w czasie Present Perfect, język instrukcji

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach opowiada o czynnościach związanych z gotowaniem,

• korzystając z podręcznika, prostymi zdaniami opowiada o wykonywanych czynnościach i swoich doświadczeniach

• korzystając z wyrażeń z podręcznika, prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje,

• krótko i prostym językiem opisuje ulubione potrawy,

• wzorując się na podręczniku, uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące ulubionych filmów

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• samodzielnie, swobodnie i szczegółowo opowiada o czynnościach związanych z gotowaniem,

• szczegółowo opowiada o wykonywanych czynnościach i swoich doświadczeniach,

• swobodnie i szczegółowo opisuje ulubione potrawy,

• swobodnie prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje szczegółowe informacje,

• szczegółowo opisuje ulubione filmy, wypowiada się na temat znanych aktorów

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

English Class A2, rozdział 7: Where I live

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 94–107).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

rodzaje domów, lokalizacje, najbliższa okolica, części domu, pomieszczenia, wyposażenie, formy spędzania czasu wolnego, zasady obowiązujące w domu, spotkania z sąsiadami

tradycyjne i regionalne potrawy, czas Present Continuous do wyrażania planów na przyszłość, czasowniki frazowe, czasowniki must, mustn't, can do wyrażania zasad

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• w prostych zdaniach opisuje miejsca zamieszkania i najbliższą okolicę,

• w prostych zdaniach udziela informacji na temat swoich planów na przyszłość, korzystając z tekstu w podręczniku,

• używając bardzo prostych zwrotów, opowiada o zasadach obowiązujących w domu,

• używając bardzo prostych zwrotów, opisuje tradycyjne i regionalne potrawy,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• udziela szczegółowych informacji na temat miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,

• udziela szczegółowych informacji na temat swoich planów na przyszłość, stosując właściwe zwroty i poznane słownictwo,

• swobodnie prowadzi rozmowę, uzyskuje niezbędne informacje,

• szczegółowo opowiada o zasadach obowiązujących w domu,

• szczegółowo opisuje tradycyjne i regionalne potrawy

• wyraża upodobania, opinie, uczucia i emocje, stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

English Class A2, rozdział 8: A happy life

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 108–121).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

ambicje i cele życiowe, spędzanie czasu z innymi ludźmi, konflikty i problemy, dobre maniery, formy spędzania czasu wolnego, czas Future Simple, pytania o podmiot dopełnienie

przewidywania na przyszłość

 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• posługując się poznanymi zwrotami, w prostych zdaniach przedstawia swoje ambicje i cele życiowe,

• posługując się prostymi zwrotami, opowiada o przewidywaniach na przyszłość,

• korzystając z podręcznika i używając bardzo prostego słownictwa, wyraża plany na przyszłość,

• używając prostych zdań i korzystając ze schematu z podręcznika, opowiada o zasadach dobrego zachowania,

• wyraża opinie, uczucia i emocje, używając prostych konstrukcji,

• zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

• szczegółowo przedstawia swoje ambicje i cele życiowe, uzasadniając swój wybór,

• szczegółowo opisuje przewidywania na przyszłość, wyraża opinie na ich temat,

• udziela szczegółowych informacji na temat planów na przyszłość, używa poznane słownictwo i właściwe konstrukcje,

• używając właściwych konstrukcji, szczegółowo opowiada o zasadach dobrego zachowania,

• wyraża szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych, proponuje i zachęca,

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

• zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla książki English Class B1

English Class B1 DLA KLASY VII

 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class B1

 

 

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPCJA

PRODUKCJA

INTERAKCJA

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

 

·Welcome to Woodley Bridge

·That’s my world

·Wild nature

·The taste test

·Curtain up!

·The big match!

·See the world!

·Getting to know you

·No time for crime

·Think outside the box

 

SŁUCHANIE:

 

Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących ucznia prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

 

CZYTANIE:

 

Uczeń rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

 

MÓWIENIE:

 

 Uczeń potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisuje własne reakcje i wrażenia.

 

PISANIE:

 

Uczeń potrafi pisać proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

 

MÓWIENIE:

 

Uczeń potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

 

Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

 

 

 Kryteria oceniania ogólne

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

OCENA

CELUJĄCA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

Wiadomości: środki językowe

fonetyka

ortografia

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy
 i nie potrafi wykonać zadań
o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach
i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

 

Uczeń:

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów
i wyrażeń,

• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,

• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

• zna część wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych
w trudniejszych zadaniach.

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

• zna wszystkie wprowadzone słowa
i wyrażenia,

• poprawnie je zapisuje
i wymawia,

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

 

 

 

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa - trzy zdania,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,

• uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,

• uczeń przekazuje

i uzyskuje większość istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne
i niespójne,

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,

• uczeń stosuje odpowiednią formę
i styl.

Produkcja

• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,

• uczeń stosuje odpowiednią formę
i styl.

 

 

 

 

 

English Class B1, rozdział Starter: Welcome to Woodley Bridge

 

OCENA

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 -9).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.     członkowie rodziny

2.     formy spędzania czasu wolnego

3.     zainteresowania

4.     pomieszczenia i wyposażenie domu

5.     zawody i czynności z nimi związane

6.     czynności życia codziennego

7.     ubrania i dodatki

8.     uczucia i emocje

9.     kraje, narodowości i języki

10.   dane personalne

11.   czas Present Simple

12.   przysłówki częstotliwości

13.   czas Present Continuous

14.  konstrukcja there is / there are z określeniami some / any

15.   zaimki dzierżawcze i dopełniacz saksoński

16.   czas Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,

·          udziela podstawowych informacji o sobie,

·          używając podstawowych zwrotów opisuje pomiesczenia,

·          użwając prostych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego oraz czynności życia codziennego,

·          używając prostych zwrotów opisuje ubrania i dodatki,

·          używając podstawowych zwrotów opisuje wybrane zawody i czynności z nimi związane,

·          stosując poznane słownictwo opisuje ludzi i podaje informacje na temat narodowości,

·          używając prostych zwrotów wyraża swoje uczucia i emocje,

·          stosuje poznane zwroty do opowiadania o wydarzeniach z przeszłości,

·          korzysta z podręcznika, aby formułować pytania i wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów,

·          zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat,

·          szczegółowo opisuje różne pomieszczenia, wyraża opinie na ich temat,

·          używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego oraz czynności życia codziennego,

·          udziela szczegółowych informacji na temat ubrań i dodatków, określa style,

·          opisuje różne zawody i szczegółowo opisuje czynności i obowiązki z nimi związane,

·          szczegółowow opisuje ludzi i podaje informacje na temat narodowości,

·          swobodnie wyraża swoje uczucia i emocje,

·          szczegółowo opowiada o wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi

·          samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji,

·          wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

 

English Class B1, rozdział 1: That’s my world

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 10 - 21).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.     korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komnikacyjnych

2.     umiejętności i zainteresowania

3.     uczucia i emocje

4.     media

5.     miejsce zamieszkania

6.     czynności życia codziennego

7.     cechy charakteru

8.     formy spędzania czasu wolnego

9.     czas Present Simple

10.   czas Present Continuous

11.   czasowniki z bezokolicznikiem lub konstrukcją gerund

12.   czasowniki statyczne

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje podstawowe urządzenia techniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne używając prostych struktur,

·          opisuje swoje upodobania i wyraża swoje opinie używając prostych struktur,

·          opowiada o nawykach i przyzwyczajeniach używając bardzo prostych struktur,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,

·          udziela prostych informacji o sobie,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo i swobodnie opisuje podstawowe urządzenia techniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·          używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych osób,

·          udziela szczegółowych informacji na temat swoich nawyków i przyzwyczajeń,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          wyczerpująco odpowiada na pytania,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1

English Class B1, rozdział 2: Wild nature

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 22 - 33).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.     pogoda

2.     klęski żywiołowe

3.     formy spędzania czasu wolnego

4.     podróżowanie

5.     koflikty i problemy

6.     wycieczki

7.     krajobraz

8.     korzystanie z podstawowych urządzeń technologicznych

9.     czas Past Simple

10.   czas Past Continuous

11.   czas Present Simple

12.   przysłówki i zaimki nieokreślone

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje pogodę i różne rodzaje klęsk żywiołowych używając podstawowych struktur,

·          wzorując się na podręczniku w prostych zdaniach opowiada o wydarzeniach z przeszłości,

·          wzorując się na podręczniku i używając poznanych zwrotów prowadzi krótką rozmowę,

·          opisuje formy spędzania czasu wolnego używając prostych struktur,

·          wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,

·          udziela prostych informacji o ulubionych miejscach,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat pogody, różnych zjawisk atmosferycznych oraz rodzajów klęsk żywiołowych z uwzględnieniem problemów dotyczących jego miejsca zamieszkania,

·          szczegółowo opowiada o wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, przekazuje i uzyskuje informacje od swojego rozmówcy,

·          używając poznanych zwrotów opisuje formy spędzania czasu wolnego,

·          swobodnie wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje używając poznanych konstrukcji,

·          podaje szczegóły na temat różnych miejsc,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 3: The taste test

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 34 - 47).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.     artykuły spożywcze

2.     styl życia

3.     posiłki i ich przygotowanie

4.     kupowanie jedzenia w restauracji

5.     nawyki żywieniowe

6.     czas Present Perfect z never / ever / just / already / yet / for / since

7.     kolokacje z czasownikami make i do

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje artkuły spożywcze używając prostych struktur i prostych zwrotów,

·          opisuje znane programy kulinarne używając prostych struktur,

·          udziela prostych informacji na temat przygotowania posiłkówi,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,

·          opisuje swoje doświadczenia używając prostych struktur,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia

·          używając poznanych zwrotów opisuje artykuły spożywcze oreaz miejsca, w których można je nabyć,

·          szczegółowo opisuje znane i ulubione programy kulinarne, uzasadnia swój wybór,

·          podaje szczegóły na temat przygotowania posiłków i swoich ulubionych potraw,

·          swobodnie wyraża opinie, uczucia i emocje używając poznanych konstrukcji,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·          szczegółowo opisuje swoje doświadczenia,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 4: Curtain up!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 48 - 59).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        kultura

2.     dziedziny kultury

3.     rodzaje filmów

4.     uczestnictwo w kulturze

5.     życie społeczne

6.     formy spędzania czasu wolnego

7.     wydarzenia i uroczystości w różnych krajach

8.     przysłówki opisujące ludzi

9.     czas Present Simple

10.   stopniowanie przymiotników

11.   określenia ilości some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of

12.  przysłówki sposobu

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

 

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje ulubione programy telewizyjne,

·          udziela prostych informacji o swoich obowiązkach,

·          wyraża swoje upodobania używając prostych konstrukcji,

·          korzystając z tekstu w podręczniku opisuje tradycyjne stroje z różnych krajów,

·          prostym językiem wypowiada się na temat organizacji uroczystości,

·          prowadzi rozmowę stosując proste zwroty, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje wzorując się na podręczniku,

·          prostymi słowami opisuje ulubioną potrawę i sposób jej przygotowania,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo opisuje ulubione programy telewizyjne, uzasadnia swój wybór,

·          udziela szczegółowych informacji o swoich upodobaniach dotyczących form rozrywki,

·          szczegółowo opisuje wybrane stroje tradycyjne z różnych państw,

·          podaje szczegoóły dotyczące organizacji różnych uroczystości,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje urzywając wszystkich poznanych zwrotów,

·          szczegółowo opisuje swoją ulubioną potrawę i podaje dokładny przepis na jej wykonanie,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru.

English Class B1, rozdział 5: The big match!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 60 - 71).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        dyscypliny sportowe

2.     obiekty sportowe

3.     sprzęt sportowy

4.     uprawianie sportu

5.     improezy sportowe

6.     formy spędzania czasu wolnego

7.     korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych

8.     czas Present Simple do opisywania dyscyplin sportowych

9.     różne sposoby wyrażania przyszłości

10.   pierwszy tryb warunkowy

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          używając prostych struktur opisuje dyscypliny sportowe i obiekty służące do ich uprawiania,

·          opisuje imprezy sportowe i prostym językiem wyraża opinie na ich temat,

·          udziela prostych informacji o swoich intencjach i planach na przyszłość,

·          używając prostych zwrotó opisuje wydarzenia sportowe,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          używając poznanych zwrotów opisuje różnorodne dyscypliny sportowe i obiekty służące do ich uprawiania,

·          szczegółowo opisuje wybrane imprezy sportowe, wyraża opinie na ich temati oraz zadaje szczegółowe pytania na temat opinii innych osób,

·          udziela szczegółowych informacji o swoich intencjach i planach na przyszłość,

·          swobodnie i szczegółowo opisuje wydarzenia sportowe, wyraża opinie na ich temat,

·          stosuje właściwy styl wypowiedzi,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 6: See the world!

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 72 – 85).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        podróżowanie i turystyka

2.     zwiedzanie

3.     orientacja w terenie

4.     wycieczki

5.     baza noclegowa

6.     styl życia

7.     dyscypliny sportowe

8.     obiekty sportowe

9.     imprezy sportowe

10.   uprawianie sportu

11.   czas Present Simple i Past Simple do opisu doświadczeń związanych z podróżowaniem

12.   czasowniki modalne must, have to, ought to, should do wyrażania nakazów, zakazów i udzielania rad

13.   czasowników modalnych must, could, might / may, can’t do wyrażania spekulacji

14.   zdania podrzędne okolicznikowe czasu

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje różne rodzaje wyjazdów,

·          opisuje opisuje zagadnienia związane z podróżowaniem, przedstawia krótko swoje plany i przygotowania do wyjazdów,

·          używając zwrotów z podręcznika proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca, prosi o radę i udziela rady, nakazuje, zakazuje,

·          opisuje różne bazy noclegowe,

·          prostym językiem opisuje miejsca, które warto zwiedzić, wyraża proste opinie na ich temat,

·          krótko opisuje problemy związane z podróżowaniem,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          szczegółowo opisuje różne rodzaje wyjazdów oraz doświadczenia z nimi związane,

·          szczegółowo opisuje zagadnienia związane z podróżowaniem, przedstawia swoje plany związane z podróżowaniem i przygotowania do wyjazdów,

·          swobodnie prowadzi rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca, prosi o radę i udziela rady, nakazuje, zakazuje używając wszystkich poznanych zwrotów,

·          udziela szczegółowych informacji na temat różnych baz noclegowych, wyraża opinie na ich temat,

·          szczegółowo opisuje miejsca, które warto zwiedzić, wyraża i uzasadnia swoje opinie na ich temat, pyta o opinie innych osób,

·          prowadzi i podtrzymuje rozmowę, prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie interesujących zagadnień,

·          opisuje problemy związane z podróżowaniem,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 7: Getting to know you

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 86 - 97).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.     członkowie rodziny

2.     cechy charakteru

3.     uczucia i emocje

4.     rodzina i przyjaciele

5.     koflikty i problemy

6.     święta i uroczystości rodzinne

7.     wydarzenia – Dzień Przyjaźni

8.     dom i jego okolica

9.     wygląd zewnętrzny

10.   miejsce zamieszkania

11.   przeprowadzka

12.   czas Present Simple do opisu relacji między członkami rodziny

13.   drugi tryb warunkowy

14.   czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń

15.   zdania względne definiujące

16.   różne znaczenia czasownika get

17.   czas Present Continuous do opisu zdjęć

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          udziela prostych informacji na temat członków swojej rodziny oraz krótko ich opisuje,

·          prostymi słowami opisuje ulubione uroczystości rodzinne,

·          opisuje różne miejsca zamieszkania używając prostych zwrotów,

·          używając prostych zwrotów opisuje osoby na zdjęciach,

·          opowiada o swoich doświadczeniach związanych z przyjaźnią używając prostych konstrukcji,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat członków swojej rodziny, uzyskuje i udziela informacji o innych osobach,

·          udziela szczegółowych informacji na temat swoich ulubionych uroczystości rodzinnych, wyraża i uzasadnia swoje opinie,

·          szczegółowo opisuje różne miejsca zamieszkania używając poznanych zwrotów,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę na temat osób na zdjęciach, uzyskuje i przekazuje informacje na ich temat,

·          swobodnie i szczegółowo opisuje swoje doświadczenia związane z przyjaźnią,

·          wyraża opinie stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 8: No time for crime

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 98 – 109).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1.        rodzaje zbrodni

2.     przestępcy

3.     prawo

4.     zainteresowania

5.     rozwiąywanie zagadek kryminalnych

6.     opisywanie umiejętności

7.     filmy

8.     styl życia

9.     media społecznościowe

10.   zjawiska społeczne – przestępstwa

11.   cechy charakteru

12.   formy spędzania czasu wolnego

13.   czas Past Simple i Past Continuous do zdarzeń z przeszłości

14.   strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple

15.   konstrukcja have / get something done

16.   przedrostki negatywne przed przymiotnikami

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          opisuje zabawne zdarzenia z przeszłości używając prostych zwrotów,

·          opisuje wybrany film detektywistyczny,

·          używając prostych zdań opowiada o wydarzeniach z przeszłości,

·          wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,

·          krótko opisuje swój styl życia używając prostych zwrotów,

·          opisuje zagadnienia związane z przestępstwami i wykorzystaniem mediów społecznościowych wykorzystując tekst z podręcznika,

·          opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje używając prostych struktur,

·          używając prostych zwrotów opisuje cechy charakteru,

·          proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca używając podstawowych zwrotów,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          udziela szczegółowych informacji na temat wybranego filmu detektywistycznego,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości,

·          wyraża szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych,

·          opisuje swój styl życia podając szczegóły i wyjaśnienia,

·          szczegółowo opisuje zagadnienia związane z przestępstwami i wykorzystaniem mediów społecznościowych,

·          używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje, stosuje właściwe zwroty,

·          podaje szczegóły na temat cech charakteru,

·          prowadzi i podtrzymuje rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca używając poznene zwroty,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

English Class B1, rozdział 9: Think outside the box

 

OCENA

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

 

DOSTATECZNA

 

DOBRA

 

BARDZO DOBRA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:

Znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 110 – 125).

 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

 

1. cechy charakteru

2.  edukacja

3.  przedmioty nauczania

4.  uczenie się

5.  zajęcia pozalekcyjne

6.  zdobywanie certyfikatów

7.  umiejętności i zainteresowania

8.  uczucia i emocje

9.  dane personalne

10.  wymiana uczniowska

11.  podróżowanie i turystyka

12.  wydarzenia

13.  szkoły alternatywne

14.  czas Present Simple

15.  kolejność słów w pytaniach

16.  słowa pytające

17.  kolokacje z czasownikami take i make

18.  różnorodne czasy gramatyczne

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń:

·          częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,

·          używając prostych zwrotów opisuje cechy charakteru,

·          opowiada o doświadczeniach z przeszłości i teraźniejszości używając podstawowych zwrotów,

·          udziela podstawowych informacji o zmianach w edukacji, opowiada o swoich doświadczeniach,

·          opowiada o szkole i nauczycielach używając prostego słownictwa,

·          użwając prostych zwrotów opisuje swoje uczucia i emocje,

·          nawiązuje kontakty towarzyskie,

·          zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń:

·          poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

·          wykonuje i wydaje instrukcje i polecenia,

·          używając poznanych zwrotów opisuje cechy charakteru,

·          przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o doświadczeniach z przeszłości i teraźniejszości używając poznanychych zwrotów,

·          swobodnie i szczegółowo opowiada o szkole i nauczycielach, wyraża i uzasadnia swoje opinie,

·          udziela szczegółowych informacji na temat swoich uczuć i emocji,

·          swobodnie nawiązuje kontakty towarzyskie, prowadzi i podtrzymuje rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje,

·          swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę,

·          zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

 
 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. VIII,

  Repetytorium Ósmoklasisty OXFORD ,

Opracowane na podstawie kryteriów oceniania OXFORD,

Dorota Bielak

UNIT 1

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, właściwie określa intencje nadawcy, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,określa intencje nadawcy, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, określa intencje nadawcy, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, określa intencje nadawcy, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, wyglądem zewnętrznym, nazwami cech charakteru, uczuciami i emocjami

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, wyglądem zewnętrznym, nazwami cech charakteru, uczuciami i emocjami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, wyglądem zewnętrznym, nazwami cech charakteru, uczuciami i emocjami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, wyglądem zewnętrznym, nazwami cech charakteru, uczuciami i emocjami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i emocji), pytania ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki bezosobowe, przymiotniki dzierżawcze, przedimki określone i nieokreślone, przedimek zerowy, Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, konstrukcja be going to.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i emocji), pytania ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki bezosobowe, przymiotniki dzierżawcze, przedimki określone i nieokreślone, przedimek zerowy, Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, konstrukcja be going to, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i emocji), pytania ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki bezosobowe, przymiotniki dzierżawcze, przedimki określone i nieokreślone, przedimek zerowy, Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, konstrukcja be going to popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i emocji), pytania ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki bezosobowe, przymiotniki dzierżawcze, przedimki określone i nieokreślone, przedimek zerowy, Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, konstrukcja be going to popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze krótki tekst w postaci opisu wyglądu zewnętrznego i cech charakteru wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości e-mail

nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu wyglądu zewnętrznego i cech charakteru wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości e-mail, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu wyglądu zewnętrznego i cech charakteru wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości e-mail popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu wyglądu zewnętrznego i cech charakteru wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości e-mail, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje oraz czynności przez nich wykonywane, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje oraz czynności przez nich wykonywane, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje oraz czynności przez nich wykonywane, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje oraz czynności przez nich wykonywane, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

                                      

 

 

UNIT 2

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwa i środków językowych uwzględnionych w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także układa informacje w określonym porządku, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwa i środków językowych uwzględnionych w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów a także układa informacje w określonym porządku, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwa i środków językowych uwzględnionych w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także układa informacje w określonym porządku popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwa i środków językowych uwzględnionych w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także układa informacje w określonym porządku popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in. nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, nazwy sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, przedmiotów, pomieszczeń, przymiotniki opisujące dom i okolice w miejscu zamieszkania), konstrukcje There is / There are, przyimki miejsca, pytania pośrednie.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, nazwy sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, przedmiotów, pomieszczeń, przymiotniki opisujące dom i okolice w miejscu zamieszkania), konstrukcje There is / There are, przyimki miejsca, pytania pośrednie, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, nazwy sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, przedmiotów, pomieszczeń, przymiotniki opisujące dom i okolice w miejscu zamieszkania), konstrukcje There is / There are, przyimki miejsca, pytania pośrednie, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, nazwy sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, przedmiotów, pomieszczeń, przymiotniki opisujące dom i okolice w miejscu zamieszkania), konstrukcje There is / There are, przyimki miejsca, pytania pośrednie, popełniając bardzo liczne błędy.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat swojego miejsca zamieszkania, budynków mieszkalnych, wad i zalet wspólnego mieszkania, udzielania pomocy rodzicom przez nastolatków przy wykonywaniu prac domowych, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat swojego miejsca zamieszkania, budynków mieszkalnych, wad i zalet wspólnego mieszkania, udzielania pomocy rodzicom przez nastolatków przy wykonywaniu prac domowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat swojego miejsca zamieszkania, budynków mieszkalnych, wad i zalet wspólnego mieszkania, udzielania pomocy rodzicom przez nastolatków przy wykonywaniu prac domowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat swojego miejsca zamieszkania, budynków mieszkalnych, wad i zalet wspólnego mieszkania, udzielania pomocy rodzicom przez nastolatków przy wykonywaniu prac domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje wymyślone przez siebie budynki mieszkalne, pisze krótką wiadomość o problemach rodzinnych nastolatków, wiadomość e-mail o ulubionym miejscu w swoim mieście, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje wymyślone przez siebie budynki mieszkalne, pisze krótką wiadomość o problemach rodzinnych nastolatków, wiadomość e-mail o ulubionym miejscu w swoim mieście, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje wymyślone przez siebie budynki mieszkalne, pisze krótką wiadomość o problemach rodzinnych nastolatków, wiadomość e-mail o ulubionym miejscu w swoim mieście, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje wymyślone przez siebie budynki mieszkalne, pisze krótką wiadomość o problemach rodzinnych nastolatków, wiadomość e-mail o ulubionym miejscu w swoim mieście, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

Opis osób, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania, nie popełniając większych błędów.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 

 

 

 

 

UNIT 3

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także uzupełnia luki w języku polskim, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także uzupełnia luki w języku polskim, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także uzupełnia luki w języku polskim, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, a także uzupełnia luki w języku polskim, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in. nazwy czynności rutynowych, Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, nazwy świąt, uroczystości i czynności im towrzyszącym, nazwy członków rodziny, nazwy etapów w życiu, słownictwo z kategorii przyjaciele i relacje międzyludzkie) czas Present Simple i Present Continuous, Przyimki czasu, dopełniacz ‘s, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimek wzajemny each other.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in. nazwy czynności rutynowych, Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, nazwy świąt, uroczystości i czynności im towrzyszącym, nazwy członków rodziny, nazwy etapów w życiu, słownictwo z kategorii przyjaciele i relacje międzyludzkie) czas Present Simple i Present Continuous, Przyimki czasu, dopełniacz ‘s, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimek wzajemny each other, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in. nazwy czynności rutynowych, Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, nazwy świąt, uroczystości i czynności im towrzyszącym, nazwy członków rodziny, nazwy etapów w życiu, słownictwo z kategorii przyjaciele i relacje międzyludzkie) czas Present Simple i Present Continuous, Przyimki czasu, dopełniacz ‘s, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimek wzajemny each other, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in. nazwy czynności rutynowych, Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, nazwy świąt, uroczystości i czynności im towrzyszącym, nazwy członków rodziny, nazwy etapów w życiu, słownictwo z kategorii przyjaciele i relacje międzyludzkie) czas Present Simple i Present Continuous, Przyimki czasu, dopełniacz ‘s, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimek wzajemny each other, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń prowadzi rozmowę, w której opowiada o czynnościach wykonywanych każdego dnia, własnych zainteresowaniach, świętach obchodzonych w róznych krajach, przedstawia wady i zalety posiadania małej i dużej rodziny, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, prowadzi rozmowę, w której opowiada o czynnościach wykonywanych każdego dnia, własnych zainteresowaniach, świętach obchodzonych w róznych krajach, przedstawia wady i zalety posiadania małej i dużej rodziny, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, prowadzi rozmowę, w której opowiada o czynnościach wykonywanych każdego dnia, własnych zainteresowaniach, świętach obchodzonych w róznych krajach, przedstawia wady i zalety posiadania małej i dużej rodziny, popełniając niewielkie błędy językowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, prowadzi rozmowę, w której opowiada o czynnościach wykonywanych każdego dnia, własnych zainteresowaniach, świętach obchodzonych w róznych krajach, przedstawia wady i zalety posiadania małej i dużej rodziny, popełniając niewielkie błędy językowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych modeli rodziny, czynności wykonywanych w czasie wolnym, uroczystości rodzinnych, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych modeli rodziny, czynności wykonywanych w czasie wolnym, uroczystości rodzinnych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych modeli rodziny, czynności wykonywanych w czasie wolnym, uroczystości rodzinnych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych modeli rodziny, czynności wykonywanych w czasie wolnym, uroczystości rodzinnych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst o własnym rozkładzie dnia, czynnościach wykonywanych w czasie wolnym, ulubionym polskim święcie, wymyślonym lub prawdziwym przyjęciu rodzinnym oraz tworzy krótką wypowiedź pisemną w formie zaproszenia, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o własnym rozkładzie dnia, czynnościach wykonywanych w czasie wolnym, ulubionym polskim święcie, wymyślonym lub prawdziwym przyjęciu rodzinnym oraz tworzy krótką wypowiedź pisemną w formie zaproszenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o własnym rozkładzie dnia, czynnościach wykonywanych w czasie wolnym, ulubionym polskim święcie, wymyślonym lub prawdziwym przyjęciu rodzinnym oraz tworzy krótką wypowiedź pisemną w formie zaproszenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o własnym rozkładzie dnia, czynnościach wykonywanych w czasie wolnym, ulubionym polskim święcie, wymyślonym lub prawdziwym przyjęciu rodzinnym oraz tworzy krótką wypowiedź pisemną w formie zaproszenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

UNIT 4

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z przedmiotami szkolnymi, sposobami uczenia się i zajęciami pozalekcyjnymi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przedmiotami szkolnymi, sposobami uczenia się i zajęciami pozalekcyjnymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przedmiotami szkolnymi, sposobami uczenia się i zajęciami pozalekcyjnymi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przedmiotami szkolnymi, sposobami uczenia się i zajęciami pozalekcyjnymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in. nazwy przedmiotów szkolnych, wyrażenia służące do opisu postępów w nauce, nazwy miejsc w szkole i poza nią, słownictwo związane z przyswajaniem wiedzy, słownictwo związane z zapisywaniem się na kurs językowy, nazwy zajęć pozalekcyjnych, słownictwo związane z przystępowaniem do egzaminu), czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to i zaimki pytające.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in. nazwy przedmiotów szkolnych, wyrażenia służące do opisu postępów w nauce, nazwy miejsc w szkole i poza nią, słownictwo związane z przyswajaniem wiedzy, słownictwo związane z zapisywaniem się na kurs językowy, nazwy zajęć pozalekcyjnych, słownictwo związane z przystępowaniem do egzaminu), czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to i zaimki pytające, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in. nazwy przedmiotów szkolnych, wyrażenia służące do opisu postępów w nauce, nazwy miejsc w szkole i poza nią, słownictwo związane z przyswajaniem wiedzy, słownictwo związane z zapisywaniem się na kurs językowy, nazwy zajęć pozalekcyjnych, słownictwo związane z przystępowaniem do egzaminu), czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to i zaimki pytające, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in. nazwy przedmiotów szkolnych, wyrażenia służące do opisu postępów w nauce, nazwy miejsc w szkole i poza nią, słownictwo związane z przyswajaniem wiedzy, słownictwo związane z zapisywaniem się na kurs językowy, nazwy zajęć pozalekcyjnych, słownictwo związane z przystępowaniem do egzaminu), czasowniki modalne must, have to, can, may, konstrukcja be allowed to i zaimki pytające, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe pyta o pozwolenie, podaje powód odmowy, warunki udzielenia zgody, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe pyta o pozwolenie, podaje powód odmowy, warunki udzielenia zgody, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe pyta o pozwolenie, podaje powód odmowy, warunki udzielenia zgody, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych pyta o pozwolenie, podaje powód odmowy, warunki udzielenia zgody, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis osób, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat ulubionych przedmiotów szkolnych, egzaminów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wad i zalet uczestnictwa w kursie językowym, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat, ulubionych przedmiotów szkolnych, egzaminów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wad i zalet uczestnictwa w kursie językowym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych przedmiotów szkolnych, egzaminów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wad i zalet uczestnictwa w kursie językowym, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych przedmiotów szkolnych, egzaminów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wad i zalet uczestnictwa w kursie językowym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst o swojej szkole marzeń, tworzy ankietę oraz list prywatny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o swojej szkole marzeń, tworzy ankietę oraz list prywatny, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o swojej szkole marzeń, tworzy ankietę oraz list prywatny, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o swojej szkole marzeń, tworzy ankietę oraz list prywatny, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

UNIT 5

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy zawodów, nazwy cech charakteru, nazwy miejsc pracy, zakres obowiązków pracownika, słownictwo związane z pracą za granicą, słownictwo związane z opisem zdjęcia), czasy Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, przyimki at, in.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy zawodów, nazwy cech charakteru, nazwy miejsc pracy, zakres obowiązków pracownika, słownictwo związane z pracą za granicą, słownictwo związane z opisem zdjęcia), czasy Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, przyimki at, in, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy zawodów, nazwy cech charakteru, nazwy miejsc pracy, zakres obowiązków pracownika, słownictwo związane z pracą za granicą, słownictwo związane z opisem zdjęcia), czasy Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, przyimki at, in, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy zawodów, nazwy cech charakteru, nazwy miejsc pracy, zakres obowiązków pracownika, słownictwo związane z pracą za granicą, słownictwo związane z opisem zdjęcia), czasy Future Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, przyimki at, in, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe składa życzenia i gratulacje, przekazuje i reaguje na dobre lub złe wiadomości, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe składa życzenia i gratulacje, przekazuje i reaguje na dobre lub złe wiadomości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe składa życzenia i gratulacje, przekazuje i reaguje na dobre lub złe wiadomości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych składa życzenia i gratulacje, przekazuje i reaguje na dobre lub złe wiadomości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat wad i zalet wykonywania określonych zawodów, pracy za granicą, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat wad i zalet wykonywania określonych zawodów, pracy za granicą, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat wad i zalet wykonywania określonych zawodów, pracy za granicą, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat wad i zalet wykonywania określonych zawodów, pracy za granicą, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości i ogłoszenia, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości i ogłoszenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości i ogłoszenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości i ogłoszenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

UNIT 6

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in. nazwy produktów żywnościowych, przymiotniki opisujące żywność, nazwy rodzajów opakowań i miar, słownictwo związane z restauracją i zamawianiem posiłków, słownictwo związane z przygotowywaniem posiłków, nazwy sposobów przyrządzania potraw , nazwy sprzętów kuchennych), określniki ilościowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, formy liczby mnogiej rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in. nazwy produktów żywnościowych, przymiotniki opisujące żywność, nazwy rodzajów opakowań i miar, słownictwo związane z restauracją i zamawianiem posiłków, słownictwo związane z przygotowywaniem posiłków, nazwy sposobów przyrządzania potraw , nazwy sprzętów kuchennych), określniki ilościowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, formy liczby mnogiej rzeczowników, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in. nazwy produktów żywnościowych, przymiotniki opisujące żywność, nazwy rodzajów opakowań i miar, słownictwo związane z restauracją i zamawianiem posiłków, słownictwo związane z przygotowywaniem posiłków, nazwy sposobów przyrządzania potraw , nazwy sprzętów kuchennych), określniki ilościowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, formy liczby mnogiej rzeczowników, popełniając liczne błędy.     

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in. nazwy produktów żywnościowych, przymiotniki opisujące żywność, nazwy rodzajów opakowań i miar, słownictwo związane z restauracją i zamawianiem posiłków, słownictwo związane z przygotowywaniem posiłków, nazwy sposobów przyrządzania potraw , nazwy sprzętów kuchennych), określniki ilościowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, formy liczby mnogiej rzeczowników, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, przedmiotów, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz przedmioty, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz przedmioty, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie ypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz przedmioty, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz przedmioty, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat zdrowego odżywania się, preferencjach żywieniowych, jedzenia poza domem, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zdrowego odżywania się, preferencjach żywieniowych, jedzenia poza domem, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zdrowego odżywania się, preferencjach żywieniowych, jedzenia poza domem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zdrowego odżywania się, preferencjach żywieniowych, jedzenia poza domem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci e-maila i przepisu ulubionej potrawy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci e-maila i przepisu ulubionej potrawy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci e-maila i przepisu ulubionej potrawy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci e-maila i przepisu ulubionej potrawy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

UNIT 7

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału (w tym, m.in. nazwy sklepów, nazwy produktów, nazwy ubrań, nazwy akcesorii, nazwy wzorów ubrań, nazwy materiałów, słownictwo określające rozmiar i styl, słownictwo związane ze składaniem reklamacji w sklepie, słownictwo związane z pieniędzmi

słownictwo związane z reklamą), czas Past Simple, zaimki wskazujące this, these, that, those, zaimki one, ones.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału (w tym, m.in. nazwy sklepów, nazwy produktów, nazwy ubrań, nazwy akcesorii, nazwy wzorów ubrań, nazwy materiałów, słownictwo określające rozmiar i styl, słownictwo związane ze składaniem reklamacji w sklepie, słownictwo związane z pieniędzmi, słownictwo związane z reklamą), czas Past Simple, zaimki wskazujące this, these, that, those, zaimki one, ones, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału (w tym, m.in. nazwy sklepów, nazwy produktów, nazwy ubrań, nazwy akcesorii, nazwy wzorów ubrań, nazwy materiałów, słownictwo określające rozmiar i styl, słownictwo związane ze składaniem reklamacji w sklepie, słownictwo związane z pieniędzmi

słownictwo związane z reklamą), czas Past Simple, zaimki wskazujące this, these, that, those, zaimki one, ones, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału (w tym, m.in. nazwy sklepów, nazwy produktów, nazwy ubrań, nazwy akcesorii, nazwy wzorów ubrań, nazwy materiałów, słownictwo określające rozmiar i styl, słownictwo związane ze składaniem reklamacji w sklepie, słownictwo związane z pieniędzmi

słownictwo związane z reklamą), czas Past Simple, zaimki wskazujące this, these, that, those, zaimki one, ones, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe składa reklamację produktu oraz prowadzi dialog w sklepie z odzieżą, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe składa reklamację produktu oraz prowadzi dialog w sklepie z odzieżą, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe składa reklamację produktu oraz prowadzi dialog w sklepie z odzieżą, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych składa reklamację produktu oraz prowadzi dialog w sklepie z odzieżą, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i przedmioty, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i przedmioty popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i przedmioty, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i przedmioty, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat zakupów, miejsc w których robi zakupy oraz preferencji dotyczących ubioru, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zakupów, miejsc w których robi zakupy oraz preferencji dotyczących ubioru, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zakupów, miejsc w których robi zakupy oraz preferencji dotyczących ubioru, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat zakupów, miejsc w których robi zakupy oraz preferencji dotyczących ubioru, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci instrukcji obsługi urządzenia oraz listu prywatnego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci instrukcji obsługi urządzenia oraz listu prywatnego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci instrukcji obsługi urządzenia oraz listu prywatnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci instrukcji obsługi urządzenia oraz listu prywatnego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

UNIT 8

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane ze wskazywaniem drogi

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze wskazywaniem drogi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in. słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy rodzajów wypoczynku wakacyjnego, nazwy czynności wakacyjnych, nazwy zakwaterowania, nazwy środków transportu, nazwy miejsc, nazwy przedmiotów przydatnych w podrózy, słownictwo związane z podróżami samolotem i pociągiem

), stopniowanie przymiotników i przysłówków, przysłówki too i enough, określniki so, such, how, what.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in. słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy rodzajów wypoczynku wakacyjnego, nazwy czynności wakacyjnych, nazwy zakwaterowania, nazwy środków transportu, nazwy miejsc, nazwy przedmiotów przydatnych w podrózy, słownictwo związane z podróżami samolotem i pociągiem), stopniowanie przymiotników i przysłówków, przysłówki too i enough, określniki so, such, how, what, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in. słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy rodzajów wypoczynku wakacyjnego, nazwy czynności wakacyjnych, nazwy zakwaterowania, nazwy środków transportu, nazwy miejsc, nazwy przedmiotów przydatnych w podrózy, słownictwo związane z podróżami samolotem i pociągiem), stopniowanie przymiotników i przysłówków, przysłówki too i enough, określniki so, such, how, what,popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in. słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy rodzajów wypoczynku wakacyjnego, nazwy czynności wakacyjnych, nazwy zakwaterowania, nazwy środków transportu, nazwy miejsc, nazwy przedmiotów przydatnych w podrózy, słownictwo związane z podróżami samolotem i pociągiem), stopniowanie przymiotników i przysłówków, przysłówki too i enough, określniki so, such, how, what, popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat miejsc i rodzajów wypoczynku wakacyjnego, wad i zalet określonych środków transportu, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat miejsc i rodzajów wypoczynku wakacyjnego, wad i zalet określonych środków transportu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat miejsc i rodzajów wypoczynku wakacyjnego, wad i zalet określonych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat miejsc i rodzajów wypoczynku wakacyjnego, wad i zalet określonych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci opisu podróży marzeń oraz pocztówkę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu podróży marzeń oraz pocztówkę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu podróży marzeń oraz pocztówkę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu podróży marzeń oraz pocztówkę, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

 

UNIT 9

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 9 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 9 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 9 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 9 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in. słownictwo związane z muzyką, sztuką, literaturą i filmem, nazwy gatunków filmów, słownictwo związane z czytelnictwem, nazwy gatunków literackich, nazwy rodzajów czasopism, słownictwo związane ze środkami masowego przekazu, nazwy programów telewizyjnych), czas Present Perfect, spójniki and, because, before, if, or, so, unless, while.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in. słownictwo związane z muzyką, sztuką, literaturą i filmem, nazwy gatunków filmów, słownictwo związane z czytelnictwem, nazwy gatunków literackich, nazwy rodzajów czasopism, słownictwo związane ze środkami masowego przekazu, nazwy programów telewizyjnych), czas Present Perfect, spójniki and, because, before, if, or, so, unless, while, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in. słownictwo związane z muzyką, sztuką, literaturą i filmem, nazwy gatunków filmów, słownictwo związane z czytelnictwem, nazwy gatunków literackich, nazwy rodzajów czasopism, słownictwo związane ze środkami masowego przekazu, nazwy programów telewizyjnych), czas Present Perfect, spójniki and, because, before, if, or, so, unless, while, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in. słownictwo związane z muzyką, sztuką, literaturą i filmem, nazwy gatunków filmów, słownictwo związane z czytelnictwem, nazwy gatunków literackich, nazwy rodzajów czasopism, słownictwo związane ze środkami masowego przekazu, nazwy programów telewizyjnych), czas Present Perfect, spójniki and, because, before, if, or, so, unless, while, popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i wydarzenia kulturalne, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i wydarzenia kulturalne, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i wydarzenia kulturalne, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, miejsca i wydarzenia kulturalne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat określonych dzieł sztuki, gatunków muzyki, książek, filmów lub płyt które lubi, przedstawia arguemnty za i przeciw korzystania z e-booków, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat określonych dzieł sztuki, gatunków muzyki, książek, filmów lub płyt które lubi, przedstawia arguemnty za i przeciw korzystania z e-booków, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat określonych dzieł sztuki, gatunków muzyki, książek, filmów lub płyt które lubi, przedstawia arguemnty za i przeciw korzystania z e-booków, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat określonych dzieł sztuki, gatunków muzyki, książek, filmów lub płyt które lubi, przedstawia arguemnty za i przeciw korzystania z e-booków, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości oraz opisuje swoje doświadczenia związane z uczestnictwem w życiu kulturalnym, tworzy tekst o ulubionej oraz najmniej ulubionej książce, czasopiśmie lub fimie, ulubionym zespole muzycznym, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości oraz opisuje swoje doświadczenia związane z uczestnictwem w życiu kulturalnym, tworzy tekst o ulubionej oraz najmniej ulubionej książce, czasopiśmie lub fimie, ulubionym zespole muzycznym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości oraz opisuje swoje doświadczenia związane z uczestnictwem w życiu kulturalnym, tworzy tekst o ulubionej oraz najmniej ulubionej książce, czasopiśmie lub fimie, ulubionym zespole muzycznym, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wiadomości oraz opisuje swoje doświadczenia związane z uczestnictwem w życiu kulturalnym, tworzy tekst o ulubionej oraz najmniej ulubionej książce, czasopiśmie lub fimie, ulubionym zespole muzycznym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

UNIT 10

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 10 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 10 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 10 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 10 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z podawaniem czasu

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z podawaniem czasu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z podawaniem czasu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z podawaniem czasu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 10 (w tym, m.in nazwy dyscyplin sportowych, kolokacje związane ze sportem, nazwy osób i miejsc związanych ze sportem, nazwy sprzętu sportowego, nazwy obiektów sportowych), zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, czasowniki i końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 10 (w tym, m.in nazwy dyscyplin sportowych, kolokacje związane ze sportem, nazwy osób i miejsc związanych ze sportem, nazwy sprzętu sportowego, nazwy obiektów sportowych), zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, czasowniki i końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 10 (w tym, m.in nazwy dyscyplin sportowych, kolokacje związane ze sportem, nazwy osób i miejsc związanych ze sportem, nazwy sprzętu sportowego, nazwy obiektów sportowych), zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, czasowniki i końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 10 (w tym, m.in nazwy dyscyplin sportowych, kolokacje związane ze sportem, nazwy osób i miejsc związanych ze sportem, nazwy sprzętu sportowego, nazwy obiektów sportowych), zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, czasowniki i końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki, popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsca, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, przedmioty, miejsca i obiekty sportowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, przedmioty, miejsca i obiekty sportowe, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, przedmioty, miejsca i obiekty sportowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, przedmioty, miejsca i obiekty sportowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat istoty uprawiania sportu, obiektów sportowych w najbliższej okolicy, udziału w zawodach sportowych, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat istoty uprawiania sportu, obiektów sportowych w najbliższej okolicy, udziału w zawodach sportowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat istoty uprawiania sportu, obiektów sportowych w najbliższej okolicy, udziału w zawodach sportowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat istoty uprawiania sportu, obiektów sportowych w najbliższej okolicy, udziału w zawodach sportowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci notatki, opisu typowego dnia, ulubionych sportowców, udziału w imprezie sportowej, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci notatki, opisu typowego dnia, ulubionych sportowców, udziału w imprezie sportowej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci notatki, opisu typowego dnia, ulubionych sportowców, udziału w imprezie sportowej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci notatki, opisu typowego dnia, ulubionych sportowców, udziału w imprezie sportowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

UNIT 11

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 11 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 11 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 11 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 11 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 11 (w tym, m.in. nazwy chorób, nazwy objawów chorobowych, nazwy części ciała, słownictwo związane z wypadkami i sposobami postępowania, słownictwo związane z dobrym samopoczuciem, nazwy zawodów związane z ochroną zdrowia), Czas Past Simple i Past Continuous, czasowniki modalne should i ought to.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 11 (w tym, m.in. nazwy chorób, nazwy objawów chorobowych, nazwy części ciała, słownictwo związane z wypadkami i sposobami postępowania, słownictwo związane z dobrym samopoczuciem, nazwy zawodów związane z ochroną zdrowia), Czas Past Simple i Past Continuous, czasowniki modalne should i ought to, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 11 (w tym, m.in. nazwy chorób, nazwy objawów chorobowych, nazwy części ciała, słownictwo związane z wypadkami i sposobami postępowania, słownictwo związane z dobrym samopoczuciem, nazwy zawodów związane z ochroną zdrowia), Czas Past Simple i Past Continuous, czasowniki modalne should i ought to, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 11 (w tym, m.in. nazwy chorób, nazwy objawów chorobowych, nazwy części ciała, słownictwo związane z wypadkami i sposobami postępowania, słownictwo związane z dobrym samopoczuciem, nazwy zawodów związane z ochroną zdrowia), Czas Past Simple i Past Continuous, czasowniki modalne should i ought to, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe udziela i pyta o radę, a także pyta i udziela informacji na temat dolegliwości chorobowych, nie popełniając większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe formy grzecznościowe udziela i pyta o radę, a także pyta i udziela informacji na temat dolegliwości chorobowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe udziela i pyta o radę, a także pyta i udziela informacji na temat dolegliwości chorobowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela i pyta o radę, a także pyta i udziela informacji na temat dolegliwości chorobowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat dobrego samopoczucia, czynności które poprawiają samopoczucie, zachowania w razie nagłego wypadku, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat dobrego samopoczucia, czynności które poprawiają samopoczucie, zachowania w razie nagłego wypadku, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat dobrego samopoczucia, czynności które poprawiają samopoczucie, zachowania w razie nagłego wypadku, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat dobrego samopoczucia, czynności które poprawiają samopoczucie, zachowania w razie nagłego wypadku, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst o realnym bądź wymyślonym wypadku oraz wiadomość typu e-mail, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o realnym bądź wymyślonym wypadku oraz wiadomość typu e-mail, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o realnym bądź wymyślonym wypadku oraz wiadomość typu e-mail, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci o realnym bądź wymyślonym wypadku, wiadomość typu e-mail, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

UNIT 12

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 12 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 12 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 12 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 12 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 12 (w tym, m.in. nazwy wynalazków, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki, nazwy urządzeń związanych z nowoczesną technologią i rozrywką, słownictwo związane z komputerami i Internetem, nazwy materiałów i tworzyw, słownictwo związane z odkryciami naukowymi), stronę bierną i czasowniki złożone

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 12 (w tym, m.in. nazwy wynalazków, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki, nazwy urządzeń związanych z nowoczesną technologią i rozrywką, słownictwo związane z komputerami i Internetem, nazwy materiałów i tworzyw, słownictwo związane z odkryciami naukowymi), stronę bierną i czasowniki złożone, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 12 (w tym, m.in. nazwy wynalazków, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki, nazwy urządzeń związanych z nowoczesną technologią i rozrywką, słownictwo związane z komputerami i Internetem, nazwy materiałów i tworzyw, słownictwo związane z odkryciami naukowymi), stronę bierną i czasowniki złożone, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 12 (w tym, m.in. nazwy wynalazków, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki, nazwy urządzeń związanych z nowoczesną technologią i rozrywką, słownictwo związane z komputerami i Internetem, nazwy materiałów i tworzyw, słownictwo związane z odkryciami naukowymi), stronę bierną i czasowniki złożone popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc, przedmiotów, itp.

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także miejsca, w których się znajdują, przedmioty (w tym, m.in. nowoczesne wynalazki, odkrycia naukowe) i materiały, z których są wykonane, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także miejsca, w których się znajdują, przedmioty (w tym, m.in. nowoczesne wynalazki, odkrycia naukowe) i materiały, z których są wykonane, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także miejsca, w których się znajdują, przedmioty (w tym, m.in. nowoczesne wynalazki, odkrycia naukowe) i materiały, z których są wykonane, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także miejsca, w których się znajdują, przedmioty (w tym, m.in. nowoczesne wynalazki, odkrycia naukowe) i materiały, z których są wykonane, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat odkryć naukowych wpływających na rozwój ludzkości, bycia wynalazcą, najważniejszych wynalazków, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat odkryć naukowych wpływających na rozwój ludzkości, bycia wynalazcą, najważniejszych wynalazków, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat odkryć naukowych wpływających na rozwój ludzkości, bycia wynalazcą, najważniejszych wynalazków, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat odkryć naukowych wpływających na rozwój ludzkości, bycia wynalazcą, najważniejszych wynalazków, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje najważniejszy i najbardziej bezużyteczny wynalazek stulecia, wybrane urządzenie, tworzy instrukcję wysyłania wiadomości sms oraz tworzy tekst w postaci wpisu na forum, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje najważniejszy i najbardziej bezużyteczny wynalazek stulecia, wybrane urządzenie, tworzy instrukcję wysyłania wiadomości sms oraz tworzy tekst w postaci wpisu na forum, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje najważniejszy i najbardziej bezużyteczny wynalazek stulecia, wybrane urządzenie, tworzy instrukcję wysyłania wiadomości sms oraz tworzy tekst w postaci wpisu na forum, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje najważniejszy i najbardziej bezużyteczny wynalazek stulecia, wybrane urządzenie, tworzy instrukcję wysyłania wiadomości sms oraz tworzy tekst w postaci wpisu na forum, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

 

UNIT 13

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 13 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 13 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 13 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 13 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela i pyta o informacje związane z opisywaniem pogody, katastrofami naturalnymi oraz zanieczyszczeniami środowiska naturalnego.

Uczeń udziela i pyta o informacje związane z opisywaniem pogody, katastrofami naturalnymi oraz zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i pyta o informacje związane z opisywaniem pogody, katastrofami naturalnymi oraz zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i pyta o informacje związane z opisywaniem pogody, katastrofami naturalnymi oraz zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 13 (w tym, m.in. nazwy katastrof naturalnych, nazwy geograficzne, słownictwo związane z opisywaniem pogody, nazwy ekstremalnych warunków pogodowych, nazwy miesięcy, nazwy pór roku, nazwy drapieżników, nazwy ptaków, nazwy gadów, nazwy ssaków morskich, nazwy zwierząt lądowych, nazwy roślin ogrodowych, nazwy części roślin, nazwy elementów wyposażenia ogrodu, nazwy rodzajów zanieczyszczeń środowiska, słownictwo związane z ochroną środowiska), zdania przydawkowe ograniczające, liczebniki główne i porządkowe, wyrazy łączące.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 13 (w tym, m.in. nazwy katastrof naturalnych, nazwy geograficzne, słownictwo związane z opisywaniem pogody, nazwy ekstremalnych warunków pogodowych, nazwy miesięcy, nazwy pór roku, nazwy drapieżników, nazwy ptaków, nazwy gadów, nazwy ssaków morskich, nazwy zwierząt lądowych, nazwy roślin ogrodowych, nazwy części roślin, nazwy elementów wyposażenia ogrodu, nazwy rodzajów zanieczyszczeń środowiska, słownictwo związane z ochroną środowiska), zdania przydawkowe ograniczające, liczebniki główne i porządkowe, wyrazy łączące, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 13 (w tym, m.in. nazwy katastrof naturalnych, nazwy geograficzne, słownictwo związane z opisywaniem pogody, nazwy ekstremalnych warunków pogodowych, nazwy miesięcy, nazwy pór roku, nazwy drapieżników, nazwy ptaków, nazwy gadów, nazwy ssaków morskich, nazwy zwierząt lądowych, nazwy roślin ogrodowych, nazwy części roślin, nazwy elementów wyposażenia ogrodu, nazwy rodzajów zanieczyszczeń środowiska, słownictwo związane z ochroną środowiska), zdania przydawkowe ograniczające, liczebniki główne i porządkowe, wyrazy łączące, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 13 (w tym, m.in. nazwy katastrof naturalnych, nazwy geograficzne, słownictwo związane z opisywaniem pogody, nazwy ekstremalnych warunków pogodowych, nazwy miesięcy, nazwy pór roku, nazwy drapieżników, nazwy ptaków, nazwy gadów, nazwy ssaków morskich, nazwy zwierząt lądowych, nazwy roślin ogrodowych, nazwy części roślin, nazwy elementów wyposażenia ogrodu, nazwy rodzajów zanieczyszczeń środowiska, słownictwo związane z ochroną środowiska), zdania przydawkowe ograniczające, liczebniki główne i porządkowe, wyrazy łączące, popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, zwierząt, miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także zwierzęta oraz miejsca, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także zwierzęta oraz miejsca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także zwierzęta oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane, a także zwierzęta oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat katastrof naturalnych, dbania o środkowisko naturalne oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat katastrof naturalnych, dbania o środkowisko naturalne oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat katastrof naturalnych, dbania o środkowisko naturalne oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat katastrof naturalnych, dbania o środkowisko naturalne oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

UNIT 14

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 14 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 14 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 14 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 14 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta o informacje związane ze zbiórką funduszy na cele społecznościowe, zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz podaje propozycje dobrych zmian w swojej szkole.

Uczeń udziela, pyta o informacje związane ze zbiórką funduszy na cele społecznościowe, zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz podaje propozycje dobrych zmian w swojej szkole, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta o informacje związane ze zbiórką funduszy na cele społecznościowe, zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz podaje propozycje dobrych zmian w swojej szkole, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta o informacje związane ze zbiórką funduszy na cele społecznościowe, zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz podaje propozycje dobrych zmian w swojej szkole, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 14 (w tym, m.in. nazwy problemów społecznych, nazwy osób związanych z przestępczością, słownictwo związane z przestępczością, słownictwo związane ze zbieraniem funduszy na cele społeczne, nazwy problemów związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych, słownictwo związane z uczestnictwem w demonstracjach), czasy Past Simple i Past Perfect i mowę zależną.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 14 (w tym, m.in. nazwy problemów społecznych, nazwy osób związanych z przestępczością, słownictwo związane z przestępczością, słownictwo związane ze zbieraniem funduszy na cele społeczne, nazwy problemów związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych, słownictwo związane z uczestnictwem w demonstracjach), czasy Past Simple i Past Perfect, mowę zależną, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 14 (w tym, m.in. nazwy problemów społecznych, nazwy osób związanych z przestępczością, słownictwo związane z przestępczością, słownictwo związane ze zbieraniem funduszy na cele społeczne, nazwy problemów związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych, słownictwo związane z uczestnictwem w demonstracjach), czasy Past Simple i Past Perfect, mowę zależną, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 14 (w tym, m.in. nazwy problemów społecznych, nazwy osób związanych z przestępczością, słownictwo związane z przestępczością, słownictwo związane ze zbieraniem funduszy na cele społeczne, nazwy problemów związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych, słownictwo związane z uczestnictwem w demonstracjach), czasy Past Simple i Past Perfect, mowę zależną, popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń podtrzymuje rozmowę używając odpowiednich wyrażeń i nie popełnia większych błędów.

Uczeń podtrzymuje rozmowę używając odpowiednich wyrażeń i popełnia niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podtrzymuje rozmowę używając częściowo odpowiednich wyrażeń oraz popełnia błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podtrzymuje rozmowę nie używając odpowiednich wyrażeń oraz popełnia błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając ich wygląd i czynności przez nich wykonywane oraz miejsca, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat problemów społecznych w krajach rozwiniętych i udziału w demonstracji, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat problemów społecznych w krajach rozwiniętych i udziału w demonstracji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat problemów społecznych w krajach rozwiniętych i udziału w demonstracji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat problemów społecznych w krajach rozwiniętych i udziału w demonstracji,, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci opisu słynnego przywódcy oraz ogłoszenie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu słynnego przywódcy oraz ogłoszenie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu słynnego przywódcy oraz ogłoszenie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu słynnego przywódcy oraz ogłoszenie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.